Principal Titans Growth & Income Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund) EPF MIS

Fund Performance

As at date :
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 1Year (%) 3Year (%) 5year (%) Since Inception (%) NAV (MYR) Fund Size (MYR million)
Principal Titans Growth & Income Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund) -11.36 % -5.96 % -2.90 % 8.31 % 329.83 % 1.1157 143.19
Benchmark -7.09 % -6.55 % -11.07 % -3.92 % 192.66 %
Benchmark : 70% FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index + 30% MSCI AC Asia ex Japan

Income Distribution History

Period Gross (Sen/ Unit) Annualised Yield (%)
Jul-2019 5.45 4.22
Jul-2018 7.75 5.50
Jul-2017 7.25 5.45
Jul-2016 7.25 5.93
Jul-2015 7.00 5.07
Jul-2014 7.70 5.78
Jun-2013 7.70 6.18

Disclaimer : Annualised yield is calculated as the most recent monthly dividend distribution multiplied by the Fund’s dividend frequency and divided by the latest NAV.

Maklumat Umum

Untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui semua jenis pelaburan yang berpotensi untuk pertumbuhan melebihi purata, lama-kelamaan.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio ekuiti pelbagai dengan pendedahan asing; dan/atau
  • mencari peningkatan modal, dengan pemerolehan pendapatan dividen sebagai keutamaan yang kedua.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Pengurus boleh menggunakan budi bicara mereka untuk mengagihkan sebahagian atau semua pendapatan yang boleh diagihkan oleh Dana. Bergantung pada objektif pelaburan dan prestasi Dana, pengagihan (jika ada) mungkin berbeza-beza dari semasa ke semasa.
Tempoh Masa Pelaburan Antara 3 hingga 5 tahun atau lebih lama
Pelaburan Permulaan Minimum RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa.
Tempoh bertenang

Anda diberikan enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan permulaan anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Principal Asset Management) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit pada hari pertama unit dibeli, dan mendapatkan kembali Yuran Permohonan (jika ada). Sila ambil maklum bahawa hak menerima tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar Diluluskan buat kali pertama.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar Diluluskan tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.

Penebusan/Pengeluaran 200 units.
Tarikh Pelancaran 15 Mei 1991.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 6.5% bagi setiap pelaburan.
Annual Fees Yuran Pengurusan : Sehingga 1.50% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.07% setahun daripada NAB
Yuran Penukaran Memandangkan penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada satu (1) dana untuk dilaburkan ke dalam satu dana yang lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang bersamaan dengan perbezaan nilai (jika ada) antara Yuran-yuran Permohonan bagi dua (2) dana ini. Pengurus turut mengenakan yuran pentadbiran sebanyak RM100 bagi setiap penukaran keluar daripada Dana. Bagaimanapun, yuran pentadbiran RM100 ini dikecualikan untuk empat (4) penukaran keluar dana yang pertama, dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga boleh mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.