Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Titans Growth & Income Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Titans Growth & Income Fund 15.38% 18.39% 14.58% 36.45% 539.11% 1.3905 162.95
Penanda aras 9.00% 13.73% -3.22% 4.93% 236.80%
Penanda aras : 70% FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index 30% MSCI AC Asia ex Japan

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Sep-2023 1.50 11.91
Jun-2023 5.60 4.76
Jun-2022 4.78 3.68
Jul-2021 5.58 4.16
Jul-2020 4.50 3.74
Jul-2019 5.45 4.22
Jul-2018 7.75 5.50
Jul-2017 7.25 5.45
Jul-2016 7.25 5.93
Jul-2015 7.00 5.07
Jul-2014 7.70 5.78
Jun-2013 7.70 6.18

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana ekuiti yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui semua jenis pelaburan yang berpotensi untuk pertumbuhan melebihi purata dari semasa ke semasa. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.    
 

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mahukan portfolio ekuiti yang pelbagai dengan pendedahan asing; dan / atau
 • mencari peningkatan modal, dengan pendapatan dividen menjadi keutamaan kedua; dan
 • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin turun naik sepanjang tempoh pelaburan.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Kelas MYR: Kami mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan Kelas. Pembahagian (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke tempoh bergantung pada objektif pelaburan dan prestasi Dana.
 
Tempoh Masa Pelaburan
 
Antara 3 hingga 5 tahun atau lebih
 
Pelaburan Permulaan* Bukan RSP: Minimum MYR 500 atau amaun lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.        

RSP: Minimum MYR 500 atau amaun lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.      

*Pelaburan permulaan minimum untuk KWSP-MIS ialah MYR 1,000 atau amaun lain seperti yang ditentukan oleh KWSP. Senarai dana yang dibenarkan di bawah dana yang diluluskan KWSP-MIS akan dikemas kini di laman web di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my apabila dan apabila KWSP menyemak senarai tersebut.
 
Pelaburan Tambahan Bukan RSP: MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur kali pertama melabur dengan kami atau mana-mana pengedar kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda pada NAB yang sama seunit apabila unit dibeli. Kami akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar dari hari kami menerima dokumentasi lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan orang (orang) yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minima 200 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari masa ke semasa.
 
Dasar dan strategi pelaburan Dana boleh melabur antara 70% hingga 98% (kedua-duanya termasuk) NAV dalam ekuiti untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang. Dana boleh memilih untuk melabur dalam ekuiti asing sehingga maksimum 50% dari NAVnya. Ekuiti asing tersebut mungkin merupakan sekuriti syarikat yang berdomisili di, disenaraikan di, dan / atau mempunyai operasi yang signifikan di Asia di luar Jepun. ‘ Operasi penting ’ bermaksud perniagaan utama syarikat. Sebagai contoh, Dana boleh melabur dalam syarikat dengan perniagaan / operasi yang signifikan di Thailand tetapi disenaraikan di Bursa Saham New York. Ambang untuk ‘ operasi penting ’ adalah jika lebih daripada 25% daripada jumlah pendapatan kumpulan berasal dari negara-negara di Asia bekas Jepun. Pengiraan akan dibuat berdasarkan laporan kewangan terbaru yang dikeluarkan oleh syarikat (mis. Laporan sementara dan tahunan). Walau bagaimanapun, sehingga 25% pelaburan Dana dalam ekuiti asing mungkin berasal dari syarikat yang disenaraikan di mana-mana Pasaran yang Layak di seluruh dunia untuk merebut peluang pertumbuhan berkuatkuasa pada 10 Julai 2023. Sejajar dengan objektifnya, dasar pelaburan dan strategi Dana adalah untuk melabur terutamanya dalam ekuiti, dengan berat sebelah terhadap stok pertumbuhan yang berpotensi memberikan peningkatan modal jangka panjang dan pada tahap yang lebih rendah fokus pada saham hasil dividen yang memberikan pendapatan. Dana boleh memilih untuk mencari pendedahan pelaburan melalui CIS yang sesuai dengan objektif Dana, tertakluk kepada kehendak GUTF. Pada tahap yang lebih rendah, Dana melabur dalam aset cair terutamanya untuk tujuan pengurusan tunai. Strategi peruntukan aset untuk Dana ini adalah seperti berikut:
 • antara 70% hingga 98% (kedua-duanya termasuk) NAV Dana akan dilaburkan dalam ekuiti; dan
 • sekurang-kurangnya 2% daripada NAV Dana dalam aset cair.
   
Pengurus Principal Asset Management Berhad.
 
Tarikh Pelancaran 15 Mei 1991.
 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan*

Sehingga 6.50% pada NAB setiap unit
*Jika Dana adalah dana yang diluluskan KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% daripada NAB seunit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.
 

Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: 1.50% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah:

Sebelum 4 Disember 2023, sehingga 0.07% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada)) NAV Dana.

Selepas 4 Disember 2023, sehingga 0.045% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada)) NAV Dana.
 

Yuran Penukaran Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Yuran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dari Kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan Bayaran Beralih, jika dana Kelas atau dana Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pengeluaran NIL