Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Titans Growth & Income Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Titans Growth & Income Fund 2.72% 4.01% 23.87% 27.90% 466.16% 1.3559 160.37
Penanda aras -3.50% -7.73% 1.49% -3.42% 217.81%
Penanda aras : 70% FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index + 30% MSCI AC Asia ex Japan

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jul-2021 5.58 4.16
Jul-2020 4.50 3.74
Jul-2019 5.45 4.22
Jul-2018 7.75 5.50
Jul-2017 7.25 5.45
Jul-2016 7.25 5.93
Jul-2015 7.00 5.07
Jul-2014 7.70 5.78
Jun-2013 7.70 6.18

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang hingga jangka panjang melalui semua jenis pelaburan yang berpotensi untuk berkembang dalam jangka masa sederhana, dari masa ke masa.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio ekuiti yang pelbagai dengan pendedahan asing; dan / atau
  • mencari peningkatan modal, dengan pendapatan dividen menjadi keutamaan kedua.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus boleh menggunakan budi bicara mereka untuk mengagihkan sebahagian atau semua pendapatan yang dapat diedarkan oleh Dana. Bergantung pada objektif pelaburan dan prestasi Dana, pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari semasa ke semasa.
Tempoh Masa Pelaburan Antara 3 hingga 5 tahun atau lebih
Pelaburan Permulaan Minimum RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda diberi enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Sepanjang tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari pertama unit tersebut dibeli, dan mendapatkan semula Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak untuk menerima tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principalatau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya.

Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak layak menerima tempoh bertenang.

Penebusan /Pengeluaran 200 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari masa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 15 Mei 1991.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Sehingga 6.50% pada NAB setiap unit

Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: 1.50% setahun daripada NAB Dana
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun pada NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing)
 
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran sebanyak RM100(atau setara) untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.