Pelaburan Bertanggungjawab

Principal South East Asia (SEA) adalah penandatangan Prinsip-prinsip PBB untuk Pelaburan Bertanggungjawab ("UNPRI") sejak Disember 2019. Selaras dengan tujuan jenama kami untuk memupuk dunia di mana keselamatan kewangan dapat diakses oleh semua orang, kami komited untuk menjadi pengurus pelaburan yang bertanggungjawab yang akan mengambil kira generasi masa depan dan komuniti global kami. Di samping itu, kami menyedari kewajipan kepercayaan kepada pelanggan kami, dan oleh sebab itulah kami percaya faktor-faktor Tingkah Laku, Sosial, dan Tadbir Urus Korporat (“ESG”) harus dipertimbangkan dalam proses pelaburan untuk kepentingan jangka panjang pelanggan.

Dasar Pelaburan Bertanggungjawab kami mengatur pendekatan Integrasi ESG kami.

Dasar Pelaburan ESG

Maklumat Am
Tujuan Dasar ESG ini ("Dasar") adalah untuk memberikan panduan tentang perlunya mengintegrasikan faktor persekitaran, sosial dan tadbir urus dalam proses pelaburan kami.

Definisi ESG
Principal menggunakan definisi ESG seperti yang ditetapkan oleh Principles for Responsible Investment (UNPRI) yang ditaja oleh PBB. Kami mengakui tiga pendekatan berbeza untuk pelaburan yang bertanggungjawab yang merangkumi Penyaringan, Integrasi dan Tematik.

Pemeriksaan ESG
Dana / mandat dapat disaring menggunakan faktor ESG sama ada disediakan oleh penyedia ESG terkemuka atau oleh proses penyaringan dalaman yang diluluskan berikutnya. PAM merangkumi penilaian atau penilaian berdasarkan kepercayaan sebagai pendekatan ESG. Pengurusan dana Islam yang merupakan kemampuan Principal dapat diakui sebagai ESG sejajar dengan PGI dalam mengiktiraf pengurusan pelaburan berasaskan kepercayaan mereka. Kebiasaannya berorientasikan Produk, biasanya disebut sebagai SRI. Pelanggan juga dapat memberikan senarai yang disaring yang kemudian di parameter dalam IMA pelanggan.

Integrasi ESG
Integrasi ESG yang berorientasikan proses pelaburan adalah pendekatan yang diamalkan oleh Principal di semua aset di bawah pengurusan. Proses pelaburan menggabungkan mana-mana / semua faktor E, S atau G ke dalam proses pelaburan asas atau kuantitatif. Proses pelaburan bawah, atas, momentum, penilaian (FMV) dan asas, teknikal, penilaian (FTV) kami kini merangkumi tindanan data penyelidikan ESG yang bersumber dari penyedia ESG terkemuka di mana liputan tersedia dan sekiranya tidak ada liputan ESG, penganalisis dan pengurus akan menggunakan pertimbangan mereka berdasarkan maklumat penyelidikan yang ada untuk menilai sebarang implikasi ESG. Tugas fidusia tetap penting, tetapi ESG digunakan sebagai alat pengurusan risiko atau penjana alfa, oleh itu kami tidak berusaha untuk mengecualikan sekuriti yang tidak berfungsi dari sudut pandang ESG, sebaliknya kami berusaha untuk terlibat dengan tujuan meningkatkan prestasi ESG mereka.

Tematik & Kesan ESG
Sama seperti penyaringan, Tematik & Kesan sering berorientasikan Produk. Principal boleh melancarkan / mengurus dana yang memfokuskan pada tema / sektor untuk menyelesaikan cabaran E / S, atau memberikan kesan E / S positif. Biasanya dikaitkan dengan produk tertentu atau Pengurus ESG Pakar atau dengan menginovasi produk yang ada termasuk tetapi tidak terhad untuk membolehkan sumbangan kepada badan kebajikan dibuat melebihi pulangan prestasi tertentu.

Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab
UNPRI yang dianggotai oleh Principal mempromosikan 6 prinsip berikut yang diharapkan dapat dilaksanakan:
1. Kami akan memasukkan isu ESG ke dalam analisis pelaburan dan proses membuat keputusan
2. Kami akan menjadi pemilik aktif dan memasukkan isu ESG ke dalam dasar dan amalan pemilikan kami
3. Kami akan mempromosikan penerimaan dan pelaksanaan Prinsip-prinsip dalam industri pelaburan.
4. Kami akan meminta pendedahan yang sewajarnya mengenai isu ESG oleh entiti tempat kami melabur.
5. Kami akan bekerjasama untuk meningkatkan keberkesanan kami dalam melaksanakan Prinsip.
6. Kami masing-masing akan melaporkan aktiviti dan kemajuan kami dalam melaksanakan Prinsip.

Principal Asset Management mengakui dengan menjadi anggota / penandatangan badan tersebut, kami terikat dengan syarat termasuk keperluan pelaporan yang disiapkan untuk memastikan anggota yang menandatangani kontrak terus maju dalam bidang ESG dan dapat mengukur kemajuan tersebut untuk peningkatan berterusan.