Pematuhan

Principal Asset Management Berhad ('Principal') mempunyai unit pematuhan yang bertanggungjawab untuk memastikan semua urusan dan amalan perniagaan syarikat mematuh undang-undang, peraturan dan garis panduan sekuriti yang berkaitan yang diwartakan dan dikeluarkan oleh pengawal selia.

Unit pematuhan melaporkan secara terus kepada Lembaga pengarah dan bekerjasama rapat dengan kakitangan pengurusan kanan mengenai semua perkara berkenaan pematuhan. Unit ini juga berhubung dengan jabatan-jabatan lain di dalam syarikat untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan berkesan.

Tanggungjawab-tanggungjawab lain termasuk: Menubuhkan, mengekalkan dan mentadbir pelaksanaan dasar dan prosedur untuk mengesan dan mencegah pelanggaran undang-undang, peraturan dan garis panduan sekuriti yang berkaitan; Menyediakan dan membentangkan ulasan pematuhan kepada Lembaga pengarah; Mengekalkan dan mengkaji prosedur pematuhan bagi setiap bidang operasi syarikat; Memeriksa dan menyisat sebarang ketidakteraturan dalam operasi syarikat; Membantu dalam latihan dan mendidik anggota kakitangan tentang perkara pematuhan, perkembangan industri dan peraturan. 

Principal telah membangunkan satu set "Peraturan Tata Kelakuan Perniagaan" yang terpakai kepada semua pekerja yang menetapkan komitmen Principal untuk menjalankan perniagaanya secara sah dengan kredibiliti dan intergriti yang tinggi. Budaya menentukan bahawa pematuhan adalah tanggungjawab setiap pekerja. Principal juga mempunyai Pelan Kesinambungan Perniagaan (BCP) ditetapkan yang memperincikan pelan sandaran syarikat untuk semua sistem utama dan pelaksanaan operasi sekiranya berlaku bencana.

Pengurusan Risiko 

Pengurusan risiko Principal terdiri daripada kumpulan pengurusan risiko dan pematuhan yang khusus dan ahli jawatankuasa pelaburan.

Pasukan ini bekerja seiring dengan pasukan pelaburan untuk memastikan tahap risiko yang memenuhi jangkaan sasaran prestasi keseluruhan pelanggan yang ditetapkan terhadap penanda aras yang sesuai. Portfolio dibina dan diuruskan dalam garis panduan yang telah ditentukan seperti belanjawan risiko yang akan dipantau secara teratur.

Jawatankuasa Pelaburan 

Principal telah melantik jawatankuasa pelaburan untuk dana, selaras dengan keperluan di bawah garis panduan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Jawatankuasa pelaburan kini terdiri daripada enam (6) ahli termasuk tiga (3) ahli bebas.

Kim Teo Poh Jin | Chairman Ahli bebas
Yoon Mun Thim Ahli bebas
Datin Zameema Banu bt Mohamad Ariff Ahli bebas
Mohamad Safri Shahul Hamid  Ahli bukan bebas
Alejandro Elias Echegorri Rodriguez  Ahli bukan bebas
Juan Ignacio Eyzaguirre Baraona Ahli bukan bebas

Pada umumnya, jawatankuasa pelaburan bermesyuarat sekali sebulan dan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pengurusan pelaburan dana adalah konsisten dengan objektif dana, surat ikatan, garis panduan SC dan undang-undang sekuriti yang berkaitan, sebarang sekatan dan dasar pelaburan dalaman pengurus, serta amalan pengurusan pelaburan yang boleh diterima dan berkesan dalam industry unit amanah.

Dalam peranan ini, kuasa dan tugas jawatankuasa pelaburan termasuk merumus dan memantau pelaksanaan oleh pengurus strategi pengurusan pelaburan yang sesuai untuk dana dan pengukuran dan penilaian prestasi pengurus.

Individu yang ditetapkan untuk fungsi pengurusan dana untuk semua dana Principal adalah Ketua Pegawai Pelaburan:

Nama: Patrick Chang Chian Ping
Jawatan: Ketua Pegawai Pelaburan, Malaysia
Pengalaman: Patrick dilantik sebagai Ketua Pegawai Pelaburan, Malaysia pada 22 Februari 2016. Beliau mempunyai pengalaman selama 15 tahun dalam pengurusan aset dan diiktiraf dengan pelbagai anugerah ASEAN dari dana persaraan Malaysia pada tahun 2013 dan 2015. Sebelum ini, beliau adalah Ketua Ekuiti ASEAN di BNP Paribas Investment Partners, Malaysia bagi menyelia ekuiti ASEAN untuk pelanggan Malaysia dan luar pesisir sejak tahun 2012. Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Naib Presiden Kanan untuk Principal Asset Management. Di situ beliau mengkhusus dalam dana yang menumpu khusus di Malaysia, ASEAN dan Asia. Beliau juga pernah bekerja sebagai pengurus portfolio di Riggs dan Co International Private Banking di London yang mengkhusus dalam menguruskan portfolio ETF global. Memiliki Ijazah Sarjana Sains Kewangan dari Sekolah Perniagaan City University dan Ijazah Sarjana Muda Sains Analisis Perakaunan dan Kewangan dari University of Warwick (Chevening Scholar), UK.

Ahli Jawatankuasa Pelaburan 

Kim Teo Poh Jin*

Pengerusi, Jawatankuasa Pelaburan 
Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Boardroom Limited
Pengarah, Marina Yacht Services Pte. Ltd

Pengalaman:
Beliau mempunyai pengalaman selama 25 tahun dalam industry kewangan, setelah bekerja dalam beberapa jawatan kanan institusi kewangan utama. 

Kelayakan:
Sarjana Muda Seni (Kepujian) dalam Ekonomi dari Heriot-Watt University di Edinburgh.

Yoon Mun Thim*
Ahli Bebas 

Pengalaman:
Yoon mempunyai pengalaman selama 28 tahun dalam industri kewangan, 19 tahun darinya dengan jawatan Ketua Pegawai Pelaburan. Baru-baru ini, beliau adalah Ketua Pegawai Pelaburan Kumpulan di Great Eastern Life Assurance Co Ltd, yang bertanggungjawab untuk merangka strategi pelaburan dan pengurusan semua pelaburan dalam Kumpulan. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Pengarah dalam syarikat pengurusan aset di Singapura dan ahli Jawatankuasa Pelaburan dalam pelbagai dana hartanah swasta.

Kelayakan:
Sarjana Muda Seni (Kepujian) dari Cambridge University, Sarjana Sastera (Kepujian) dari Cambridge Univeristy, Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dari Warwick Business School, University of Warwick dan CFA Charterholder.
 

Mohamad Safri bin Shahul Hamid
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan Kanan
CIMB Islamic (CIMB Investment Bank)

Pengalaman:

2011-sekarang Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan Kanan (sejak April 2014) - CIMB Islamic (CIMB Investment Bank)
2009 – 2011 Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif - MIDF Amanah Investment Bank, Kuala Lumpur
Feb 2008 – Dec 2008 Pengarah – Ketua Serantau & Pasaran Global, Penstrukturan Islam (Asia) untuk Deutsche Bank di Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai (Dubai)
2003 – 2008 Pengarah & Ketua - Pasaran Modal Hutang, CIMB Islamic
2000 – 2003 Penganalisis Kanan – Malaysian Rating Corporation Berhad

Kelayakan:
Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Globalisasi) dari Maastricht School Of Management, Belanda; Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia; Akauntan Berkanun (CA) dengan Institut Akauntan Malaysia (MIA).

Alejandro Elias Echegorri Rodriguez
Ketua Pegawai Pelaburan, Principal Global Asset Management Asia
Pengarah, i-Wealth Advisors Sdn Bhd
Pengarah, CIMB Wealth Advisors Berhad

Pengalaman:
Beliau ialah Ketua Pegawai Pelaburan bagi Principal Global Asset Management di Asia dan bertanggungjawab untuk strategi pelaburan keseluruhan dan proses pelaburan untuk kumpulan dan untuk mengawasi pengurusan persaraan, unit amanah dan akaun am di Asia serta untuk menyokong keseluruhan pembangunan perniagaan pengurusan aset di rantau ini. Sebelum ini Encik Echegorri merupakan Ketua Pegawai Eksekutif, Principal Asset Management Berhad untuk Rantau ASEAN, dengan tanggungjawab ke atas operasi di Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura. Sebelum ini, beliau adalah Ketua Pegawai Pelaburan untuk Principal International di Amerika Latin. Beliau menyertai Principal pada tahun 2003 sebagai Ketua Pengurusan Aset Institusi dan Ketua Pegawai Pelaburan untuk Principal Financial Group di Mexico. Sebelum itu, beliau merupakan Pegawai Pelaburan Kanan untuk Perniagaan Dana Persaraan Citibank di Amerika Latin. Beliau juga telah memegang pelbagai jawatan yang berbeza dalam kawasan pelaburan di negara-negara seperti Uruguay, Argentina, Chile, Mexico dan United Kingdom.

Kelayakan:
Ijazah Ekonomi dari Universidad Mayor de la Republica, Uruguay dan Ijazah Sarjana Ekonomi dari Universidad Centro de Estudios Macroeconomics de Argentina.

Juan Ignacio Eyzaguirre Baraona
Ketua Pegawai Eksekutif, ASEAN untuk Principal Asset Management Berhad.

Pengalaman:
Juan mempunyai pengalaman selama 30 tahun dalam pelbagai jawatan kanan dalam pengurusan aset, perbankan, insurans dan pengurusan dana. Beliau kini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif, ASEAN untuk Principal Asset Management Berhad.

Pada tahun 2008, Juan mendirikan Vistage Chile, sebuah konsultasi pengembangan perniagaan dan pengurusan perniagaan yang beribu pejabat di San Diego, California. Sebelum ini, Juan bertugas sebagai eksekutif Principal Amerika Latin di mana ia mendorong pertumbuhan dan strategi perniagaan serantau dan memimpin pasukan di Argentina, Chile dan dalam usaha sama Principal di Brazil.

Kelayakan:
Juan Ignacio mempunyai ijazah kejuruteraan awam dari Universidad de Chile dan ijazah dalam falsafah dari Universidad de Los Andes.

*Ahli bebas

Maklumat Kewangan 

Dalam RM 2016
(Dinyatakan)
2017
(Dinyatakan)

 
2018 2019 2020
Modal saham berbayar
 
123,474,795 438,000,000 438,000,000 438,000,000 438,000,000
Dana pemegang saham
 
602,047,744 601,441,290 599,067,403 615,629,483 651,312,375
Hasil
 
384,332,687 510,404,468 559,532,712 479,592,224 560,094,465
Keuntungan atau kerugian sebelum cukai
 
132,274,298 86,782,377 113,179,961 148,111,399 162,410,124
Keuntungan atau kerugian selepas cukai
 
122,730,906 79,332,624 97,823,154 146,562,080 152,682,892

 

Jumlah Keseluruhan Dana dan Keseluruhan Nilai Dana di bawah Pengurusan 

Pada 31 Mei 2021.

Jumlah Nilai Aset Di Bawah Pengurusan - RM 67.91 billion.

Jumlah Bilangan Dana
62 Dana Unit Amanah Konvensional (termasuk 2 Dana Pertukaran Dagang)
22 Dana Unit Amanah Islam
10 Dana PRS
 

Penasihat Shariah

Amanie Advisors Sdn Bhd (''Amanie'')

Amanie merupakan penasihat syariah, perunding, latihan dan penyelidikan dan pembangunan Syariah bagi pelanggan institusi dan korporat yang memberi tumpuan kepada perkhidmatan kewangan Islam. Ia sebuah syarikat penasihat Syariah yang berdaftar bagi unit amanah Islam dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Amanie ditubuhkan dengan matlamat menangani keperluan global untuk input proaktif oleh pakar dan sarjana Syariah. Ini akhirnya membolehkan pemain dalam industri untuk mengurus dan mencapai matlamat perniagaan dan kewangan mereka mengikut Prinsip Syariah.

Peranan Penasihat Syariah ialah:
1. Memastikan bahawa dana diuruskan dan ditadbirkan mengikut Prinsip Syariah.
2. Memberi kepakaran dan bimbingan dalam semua perkara yang berkaitan dengan Prinsip Syariah, termasuk dalam surat ikatan dan prospektus Dana, struktur dan proses pelaburannya, dan perkara-perkara berkaitan operasi dan pentadbiran yang lain.
3. Berunding dengan SC di mana wujudnya kekaburan atau ketidakpastian mengenai sesuatu pelaburan, instrumen, sistem, prosedur dan/atau proses.
4. Bertindak dengan sewajarnya, berkemahiran dan munasabah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Bertanggungjawab untuk meneliti laporan pematuhan Dana sebagaimana yang diberikan oleh pegawai pematuhan dan laporan urus niaga pelaburan yang disediakan oleh, atau diluluskan oleh Pemegang Amanah untuk memastikan bahawa pelaburan Dana itu selaras dengan Prinsip Syariah.
6. Sediakan laporan untuk dimasukkan ke dalam laporan interim dan tahunan Dana yang mengesahkan sama ada Dana telah diuruskan dan ditadbir mengikut Prinsip Syariah untuk tempoh berkenaan.

Dengan lebih daripada empat belas (14) tahun pengalaman dalam peranan penasihat untuk unit amanah, Amanie sehingga kini menguruskan lebih daripada 170 dana di dalam dan luar negara.

Datuk Dr. Mohd Daud Bakar 
Pengerusi Eksekutif, Amanie Advisors Sdn Bhd 

Datuk Dr. Mohd Daud Bakar ialah Pengasas dan Pengerusi Eksekutif Kumpulan Amanie. Salah satu syarikat utamanya iaitu Amanie Advisors, beroperasi di beberapa bandar di seluruh dunia. Beliau kini berkhidmat sebagai Pengerusi Majlis Penasihat Syariah di Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, First Abu Dhabi Bank dan Permodalan Nasional Berhad. Beliau juga merupakan ahli lembaga Syariah untuk pelbagai institusi kewangan global, termasuk National Bank of Oman (Oman), Amundi Asset Management (Perancis), Bank of London and Middle East (London), BNP Paribas Najma (Bahrain), Natixis Bank (Dubai), Oasis Asset Management (Afrika Selatan), Noor Islamic Bank (Dubai), Morgan Stanley (Dubai), Sedco Capital (Saudi dan Luxembourg), dan Indeks Pasaran Islam Dow Jones (New York).

Sebelum itu, beliau adalah Timbalan Naib Canselor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau memperoleh ijazah pertama dalam Syariah dari University of Kuwait pada tahun 1988 dan menerima PhD dari University of St. Andrews, United Kingdom pada tahun 1993. Pada tahun 2002, beliau telah menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda Perundangan di Universiti Malaya.

Suhaida Mahpot
Ketua Pegawai Eksekutif, Amanie Advisors Sdn Bhd

Suhaida Mahpot menyertai Amanie pada 2008 dan merupakan antara perintis dalam syarikat itu. Beliau adalah pakar dalam khidmat nasihat sukuk dan telah bekerjasama dengan Datuk Dr Mohd Daud Bakar selama 10 tahun yang lalu untuk menasihati pelbagai sukuk di dalam dan luar negara. Selain daripada menjadi penasihat sukuk, beliau menumpukan kepada tadbir urus Syariah, penstrukturan, penambahbaikan dan latihan penukaran, penubuhan entiti kewangan Islam serta pembangunan produk Islam.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Ekonomi dan Kewangan Islam) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan kini sedang mengikuti pengajian MSc dalam Kewangan Islam bersama INCEIF.

Antara individu yang dirujuk untuk Perkara Berkaitan Syariah;

Ahmad Anas Fadzil 
Perunding Kanan, Amanie Advisors Sdn Bhd
Ahmad Anas memberi tumpuan kepada khidmat nasihat dan melaksanakan projek untuk pelbagai perkhidmatan kewangan Islam global dan produk dan instrumen yang mematuhi Syariah. Sebelum menyertai Amanie Advisors, beliau telah berkhidmat untuk Sigur Ros untuk Projek Turki Abad Ini: Projek Bekalan Air Cyprus Utara Republik Turki sebagai Akauntan Projek yang berpusat di Turki.

Ahmad Anas memegang Ijazah Sarjana Kewangan Islam (MSc) dari Universiti Kewangan Islam Global (INCEIF) dan merupakan lulusan perakaunan dari Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan memiliki pensijilan profesional Akauntan Awam Islam (CIPA) yang berkelayakan dari Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI).

Nurul Liyana Kasman
Perunding, Amanie Advisors Sdn Bhd
Nurul Liyana memegang Ijazah Sarjana Sains dalam Kewangan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) selepas berjaya menamatkan pengajian dengan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam dari Universiti Teknologi Mara (UiTM). Sebelum ini, beliau berkhidmat dengan Amanie Global Technology Sdn Bhd untuk melakukan penyelidikan pasaran dan penilaian modul untuk sistem perbankan teras Islam. Beliau kemudiannya menyertai Amanie Nexus Sdn Bhd di mana beliau terlibat dalam membantu para pelabur dan pengurus dana untuk mengenal pasti dan memantau saham pematuhan Syariah untuk pelaburan.

Muhammad Hafizuddin
Penolong Perunding, Amanie Advisors Sdn Bhd

Muhammad Hafizuddin berkelulusan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam dari Universiti Teknologi Mara (UiTM). Beliau didedahkan kepada perkhidmatan khidmat nasihat kewangan dan Syariah seperti penyaringan saham Syariah, pemantauan dan semakan kepatuhan semasa latihan bekerja dengan Amanie.

Subpengurus

Principal Asset Management (S) Pte. Ltd. (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Asset Management (S) Pte Ltd) ("Principal Singapura")

Subpengurus untuk:

 • Principal DALI Equity Fund (formerly known as CIMB Islamic DALI Equity Fund) (foreign portion)
 • Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund (formerly known as CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth Fund) (foreign portion)
 • Principal Islamic Lifetime Balanced Fund (formerly known as CIMB Islamic Balanced Fund) (foreign portion)
 • Principal Asia Titans Fund (formerly known as CIMB-Principal Asian Equity Fund)
 • Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund (formerly known as CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund)
 • Principal Titans Growth & Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund) (foreign portion)
 • Principal Titans Income Plus Fund (formerly known as CIMB-Principal Equity Income Fund) (foreign portion)
 • Principal Global Titans Fund (formerly known as CIMB-Principal Global Titans Fund) 
 • Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund)
 • Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund)
 • Principal Asia Pacific Dynamic Mixed Asset Fund (formerly known as CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Mixed Asset Fund)
 • CIMB-Principal Asia Pacific Target Return Fund 1
 • Principal Dynamic Growth Fund (formerly known as CIMB-Principal Dynamic Growth Fund) 

Principal Asset Management Berhad ("Principal Malaysia") telah melantik Principal Singapura sebagai Subpengurus untuk dana yang dinyatakan di atas, dan telah diberikan budi bicara untuk mengurus, merealisasikan, melabur, melabur semula atau walau apa jua cara menangani sebahagian daripada dana yang diperuntukkan kepada pelaburan asing mengikut objektif pelaburan untuk setiap dana ini. Pihak berkuasa budi bicara Subpengurus ke atas pelaburan asing semua dana ini tertakluk kepada Garis Panduan Dana Unit Amanah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan dasar dan prosedur dalaman.

Principal Malaysia akan bertanggungjawab untuk menyemak, memantau dan mengawasi Principal Singapura dalam melaksanakan tugas dan kewajipannya berkenaan dengan dana-dana ini.

Principal Singapura telah diperbadankan di Singapura pada 18 Mei 2006, dan telah berada di dalam industri pengurusan dana selama lebih daripada sepuluh (10) tahun. Syarikat ini merupakan anak syarikat milik penuh Principal Malaysia. Principal Singapura adalah sebuah syarikat pengurusan aset serantau yang ditubuhkan di Singapura menawarkan perkhidmatan pengurusan untuk dana Islamik dan konvensional. Syarikat ini menguruskan aktiviti pelaburan serantau untuk kumpulan syarikat Principal Asset Management.

Principal Singapura adalah pengurus dana berlesen yang dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Monetari Singapura. Syarikat ini merupakan Pengurus Dana untuk 40 ETF CIMB FTSE ASEAN dan beberapa akaun budi bicara lain dan SGD3.9 bilion dalam Aset Di bawah Pengurusan setakat 31 Disember 2018.

Lembaga Pengarah Principal Asset Management (S) Pte. Ltd.

Christopher Leow, Pengarah & Ketua Pegawai Pelaburan
Alejandro Elias Echegorri Rodriguez, Pengarah

Principal Global Investors, LLC (“PGI”)

Subpengurus untuk Principal Global Millennial Equity Fund

PGI dilantik sebagai Subpengurus untuk semua dana di atas. Sebagai Subpengurus, PGI bertanggungjawab terhadap fungsi pengurusan pelaburan dana, yang memberikannya dengan budi bicara untuk mengurus, merealisasikan, melabur, melabur semula atau walau apa jua cara menangani dana selaras dengan objektif pelaburan dana. Pihak berkuasa budi bicara Subpengurus ke atas pelaburan dana tertakluk kepada Garis Panduan Dana Unit Amanah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan dasar dan prosedur dalaman. Principal Asset Management Berhad bertanggungjawab untuk menyemak, memantau dan mengawasi PGI dalam melaksanakan tugas dan kewajipannya berkenaan dengan dana-dana tersebut.

PGI adalah pemimpin pengurusan pelaburan global dan anak syarikat milik penuh Principal Financial Group® ("Principal®"), sebuah syarikat awam yang tersenarai di Bursa Saham New York di bawah simbol “ticker” PFG. Principal® diasaskan pada tahun 1879, mula menguruskan aset persaraan pada tahun 1941, dan hari ini mengendalikan empat segmen perniagaan utama: Principal Investor Global, Persaraan dan Perkhidmatan Pelabur, Principal Antarabangsa, dan Penyelesaian Insurans.

PGI dibentuk sebagai Syarikat Liabiliti Terhad Delaware pada tahun 1998 dan menjadi penasihat pelaburan berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. pada 26 Oktober 1998 dengan lebih daripada enam dekad pengalaman dalam pengurusan aset untuk membentuk satu organisasi. Tidak ada perubahan besar organisasi atau pemilikan terhadap firma sejak penubuhannya.

Strategi butik berbilang PGI membolehkannya menyediakan penyelesaian pelaburan yang menyeluruh untuk pelanggannya dan merangkumi rangkaian butik pelaburan khusus dan pasukan dengan kepakaran khusus yang tertumpu dalam ekuiti, pendapatan tetap, hartanah, dan peruntukan aset, serta pengurusan mata wang, pengurusan nilai yang stabil, dan strategi pelaburan berstruktur lain.

Principal Global Equities ("PGE") ialah kumpulan pengurusan pelaburan khusus dalam PGI. PGE telah melabur dalam pasaran ekuiti global sejak tahun 1987 dan Principal kini mengurus lebih daripada AS$675.4 bilion jumlah aset, termasuk lebih daripada AS$442.4 bilion aset yang diuruskan oleh Principal Global Investors pada 31 Mac 2019. PGE menyediakan strategi fundamental aktif yang memberi tumpuan pelanggan dan penyelesaian sistematik di seluruh pasaran ekuiti seluruh dunia.

Individu utama bertanggungjawab untuk pengurusan pelaburan Dana

Jeffrey A. Schwarte, CFA – Pengurus Portfolio
Jeff adalah pengurus portfolio untuk Principal Global Equities. Beliau juga bersama mengetuai pasukan penyelesaian sistematik global firma, yang bertanggungjawab untuk pembangunan dan pengujian model, teknologi proprietari dan analisis pengurusan risiko untuk strategi fundamental dan sistematik firma tersebut. Beliau merupakan pengurus portfolio untuk beberapa strategi sistematik tersuai Amerika Syarikat, antarabangsa dan global dan banyak strategi aktif firma. Beliau menyertai kumpulan ekuiti pada tahun 2000 sebagai seorang penganalisis, dan dilantik sebagai pengurus portfolio pada tahun 2001. Beliau telah berkhidmat sebagai Principal sejak 1993, memegang pelbagai jawatan dengan firma seperti akauntan pelaburan dan juruaudit. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam perakaunan dari University of Northern Iowa. Jeff telah memperoleh hak untuk menggunakan pangkat Penganalisis Kewangan Berkanun dan merupakan ahli untuk CFA Society.

Christopher Ibach, CFA – Pengurus Portfolio  
Chris adalah pengurus portfolio untuk Principal Global Equities. Beliau mengkhusus terutamanya dalam pengurusan strategi global, menyepadukan penyelidikan asas dan kuantitatif. Chris juga mengetuai inisiatif penyelidikan dan pembangunan lanjutan kami, termasuk penjajaran berterusan dengan pasukan sains data Principal, yang mengetuai penyelarasan komuniti universiti dan sumber rangkaian kepakaran kami yang semakin berkembang. Chris merupakan penyumbang utama kepada usaha penyelidikan dan pembangunan firma selama lebih dari satu dekad, termasuk pembangunan model untuk model pemilihan saham proprietari firma, pembinaan portfolio, dan alatan pengurusan risiko. Beliau menyertai firma pada tahun 2000 sebagai penganalisis penyelidikan ekuiti, yang mengkhusus dalam analisis syarikat-syarikat teknologi antarabangsa dan dilantik sebagai pengurus portfolio pada tahun 2002. Sebelum itu, Chris memperoleh pengalaman penyelidikan dan pembangunan selama enam tahun dengan Motorola, Inc. Beliau berkelulusan MBA dalam kewangan dan ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan elektrik dari University of Iowa. Chris telah memperoleh hak untuk menggunakan pangkat Penganalisis Kewangan Berkanun dan merupakan ahli CFA Institute.

Steven Larson – Pengurus Portfolio - Global Equities  
Steven ialah seorang Pengurus Portfolio untuk Principal Global Equities. Beliau mengkhusus terutamanya dalam pengurusan strategi pemodalan besar global. Steven memulakan kerjayanya di Principal pada tahun 1992 dan memegang beberapa peranan termasuk bersama menguruskan portfolio ekuiti antarabangsa terutamanya untuk pelanggan pelan institusi dan persaraan. Beliau juga secara langsung terlibat dalam pembangunan strategi ekuiti global pertama firma pada tahun 2002. Sebelum menyertai Principal pada tahun 2019, Steven berkhidmat sebagai seorang rakan kongsi dan pengurus portfolio untuk ekuiti antarabangsa di Arbor Capital Management, LLC dan kemudiannya sebagai pengarah urusan, pengurus portfolio untuk ekuiti antarabangsa di Winslow Capital Management (sekutu Nuveen/TIAA). Beliau menerima MBA dalam Kewangan dari University of Minnesota, Carlson School of Management dan ijazah sarjana muda dalam Kewangan dari Drake University. Steven telah memperoleh hak untuk menggunakan pangkat Penganalisis Kewangan Berkanun dan merupakan ahli CFA Institute.

Principal Real Estate Investors, LLC

Sub-pengurus untuk Principal Global Real Estate Fund

Principal Global Investors merupakan peneraju pengurusan aset global dan ahli Principal Financial Group, yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan persaraan dan institusi sejak tahun 1841. Principal Real Estate Investors, LLC adalah anak syarikat milik penuh Principal Global Investors, LLC dan ahli untuk Principal. Principal Real Estate Investors, LLC adalah kumpulan hartanah yang dibina khusus atas platform bersepadu secara menegak, menggabungkan semua bidang hartanah komersial. Memiliki pengalaman lebih daripada 6 dekad dalam pelaburan dan pengetahuan dan hubungan lebih daripada 230 profesional pelaburan hartanah, kami menyediakan pelanggan kami dengan akses kepada peluang merentasi spektrum ekuiti awam dan swasta, pelaburan hutang awam dan hutang swasta, Principal Real Estate Investors telah memperoleh reputasi sebagai penyedia khidmat nasihat yang dipercayai dan membina platform pelaburan peringkat teratas.

Kepelbagaian kemampuan kami memberikan perspektif yang berbeza mengenai hartanah dan pasaran modal dan membolehkan kami menyampaikan penyelesaian pelaburan yang menjadi keinginan asas pelanggan global kami.

Sebagai Subpengurus Dana, Principal Real Estate Investors, LLC bertanggungjawab terhadap fungsi pengurusan Dana mengikut objektif pelaburan dan dalam parameter pelaburan, sekatan dan batasan Dana.

Berdasarkan saiz dan skop operasi kami, adalah menjadi kebiasaan bagi Principal Real Estate Investors LLC untuk terlibat dalam litigasi, kedua-duanya sebagai defendan dan sebagai plaintif. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan percaya bahawa sebarang tindakan litigasi yang masih belum selesai tidak boleh memberi kesan buruk terhadap perniagaan, kedudukan kewangan atau pendapatan bersih kami.

1. Kakitangan pengurusan utama untuk Principal Real Estate Investors – Sekuriti Hartanah Global: Pasukan Pengurusan Portfolio Global

Name: Kelly Rush, CFA
Jawatan: Ketua Pegawai Pelaburan
Pengalaman:

Sebagai ketua sekuriti hartanah global, Kelly mengarahkan aktiviti amanah pelaburan hartanah domestik dan global (REIT) untuk Principal Real Estate Investors, unit hartanah yang khusus untuk Principal Global Investors.Beliau mempunyai pengalaman dalam kedua-dua akaun berasingan dan pengurusan dana terkumpul dan telah menguruskan portfolio saham hartanah sejak tahun 1997. Sebelum ini, Kelly mengambil bahagian dalam penstrukturan pinjaman gadai janji komersial untuk syarikat hartanah awam dan analisis bon amanah pelaburan hartanah yang diterbitkan. Beliau berkhidmat dalam bidang pelaburan hartanah sejak tahun 1987.

Kelayakan: Kelly memiliki MBA dalam pentadbiran perniagaan dan ijazah sarjana muda dalam bidang kewangan dari University of Iowa. Beliau memperoleh hak untuk menggunakan pangkat Penganalisis Kewangan Berkanun. Kelly merupakan ahli Iowa Society of Financial Analyst dan CFA Institute.
Name: Koh Shern Ling, CFA
Jawatan: Pengurus Portfolio, Sekuriti Hartanah
  Shern merupakan pengurus portfolio untuk Principal Real Estate Investors, unit hartanah khusus untuk Principal Global Investors. Beliau bertanggungjawab menyelidik sekuriti hartanah tersenarai di Asia Pasifik untuk strategi hartanah global pasukan. Shern menyertai firma pada awal tahun 2004. Beliau pernah menjadi Ketua Pegawai Eksekutif/CIO di OSK International Asset Management dengan menguruskan semua mandat pelaburan untuk perniagaan ekuiti awam dan swasta mereka di Singapura. Beliau berkhidmat sebagai penganalisis pelaburan di Fidelity International Ltd dari  2007 hingga 2011 dan bertanggungjawab untuk mengenal pasti peluang pelaburan sekuriti hartanah yang disenarai secara umum untuk dana global Fidelity.
Kelayakan: Shern memiliki ijazah sarjana muda dari Cambridge Universiti, ijazah sarjana dari Universiti Yale dan MBA dari Harvard Business School. Beliau memperoleh hak untuk menggunakan pangkat Penganalisis Kewangan Berkanun dan bertutur Bahasa Mandarin dan Bahasa Perancis.

 

2. Kakitangan pengurusan utama untuk Principal Real Estate Investors, Sekuriti Disokong Gadai Janji Komersial (CBMS): Pasukan Pengurusan Portfolio Global

Nama: Marc Peterson, CFA
Jawatan: Ketua Pegawai Pelaburan
Pengalaman: Marc merupakan pengarah urusan, pengurusan portfolio di Principal Real Estate Investors, kumpulan hartanah khusus untuk Principal Global Investors. Beliau bertanggungjawab untuk strategi pelaburan CMBS yang bersekutu dan tidak bersekutu untuk PGI dengan AUM semasa sebanyak $9.3B. Beliau menguruskan satu pasukan lapan orang profesional yang bertanggungjawab terhadap usaha wajar dan pemodelan semua peluang CMBS. Cadangan adalah berdasarkan gabungan analisis kredit dan nilai relatif dalam CMBS dan kelas aset pendapatan tetap lain. Marc menyertai firma itu pada tahun 1992. Sebelum peranannya sekarang, beliau adalah seorang akauntan untuk Principal Financial Group.
Kelayakan: Beliau menerima MBA dari Drake University dan ijazah sarjana muda dalam bidang perakaunan dari Luther College. Marc memperoleh hak untuk menggunakan pangkat Penganalisis Kewangan Berkanun dan ahli untuk CFA Institute. Beliau juga merupakan ahli CRE Financial Council.
Nama: Scott M.Carson, CFA
Jawatan: Pengarah – Pengurus Portfolio
Pengalaman: Scott adalah seorang pengarah - pengurus portfolio di Principal Real Estate Investors, kumpulan hartanah khusus untuk Principal Global Investors. Beliau bertanggungjawab untuk pengurusan portfolio CMBS yang bersekutu dan tidak bersekutu. Sebelum ini beliau melaksanakan fungsi penentuan harga, perlindungan nilai dan penilaian untuk program terbitan CMBS bagi Principal Real Estate Investors serta membangunkan strategi dan produk hartanah sebagai sebahagian daripada pasukan pembangunan perniagaan baharu.
Kelayakan: Scott menerima ijazah sarjana muda dalam bidang kewangan dari Iowa State University. Di samping itu, beliau memperoleh hak untuk menggunakan pangkat Penganalisis Kewangan Berkanun dan merupakan ahli CFA Institute.

Penyedia Penyumberan Keluar Dana

Deutsche Trustee Malaysia Berhad

Pengurus telah melantik Deutsche Trustee Malaysia Berhad untuk menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan perakaunan dana. Ia merupakan anak syarikat milik penuh Deutsche Bank A.G. yang sudah membina kehadiran yang mantap di Kuala Lumpur sejak tahun 1967.

Peranan dan tanggungjawab Deutsche Trustee Malaysia Berhad termasuk menyimpan rekod yang sewajarnya, melaksanakan penilaian pelaburan dan perkhidmatan perakaunan dana, yang merangkumi perkhidmatan-perkhidmatan berikut:

• Mengekalkan rekod perakaunan kewangan portfolio termasuk semua data urus niaga, rekod dan buku lejar pelaburan;
• Pemantauan dan pencatatan tindakan korporat;
• Melakukan penyesuaian tunai dan sekuriti dengan institusi kewangan dan rekod penjagaan;
• Melakukan penilaian pelaburan dan Dana;
• Pemberian pakej pelaporan yang termasuk seperti berikut:

1. Penyata Aset dan Liabiliti
2. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
3. Laporan Penilaian Portfolio
4. Jadual Urus Niaga

• Menyediakan maklumat yang relevan untuk memudahkan penyediaan penyata statistik untuk penyerahan kepada badan pengawalseliaan;

• Menyerahkan akaun/rekod perakaunan kepada juruaudit luaran yang dilantik dan memberikan maklumat yang relevan untuk pendedahan dalam penyata kewangan tahunan (sekiranya ada)

HSBC (Malaysia) Trustee Berhad

Pengurus menyumber keluar fungsi penilaian dananya kepada HSBC (Malaysia) Trustee Berhad ("HSBC"). HSBC bertanggungjawab untuk mengira NAB dana berdasarkan kaedah pengiraan yang dinyatakan dalam dokumen penawaran dana dan mengikut arahan pengurus.

HSBC (Malaysia) Trustee Berhad adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia sejak tahun 1937 dan didaftarkan sebagai sebuah syarikat amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949, dengan alamat berdaftarnya di Tingkat 13, Bangunan HSBC, Menara Selatan, No. 2, Leboh Ampang, 50100 Kuala Lumpur. Sejak 1993, Pemegang Amanah telah menimba pengalaman dalam pentadbiran amanah dan telah dilantik sebagai pemegang amanah bagi dana unit amanah, dana pertukaran dagangan, dana borong dan dana di bawah skim persaraan swasta.

Dana-dana yang disumber keluar kepada HSBC (Malaysia) Trustee Berhad;

 • Principal Emerging Markets Multi Asset Fund (formerly known as CIMB-Principal Emerging Markets Multi Asset Fund)
 • Principal US Mortgage Fund (formerly known as CIMB-Principal US Mortgage Fund)
 • Principal Global Preferred Securities Fund (formerly known as CIMB-Principal Preferred Securities Fund)
 • Principal China Multi Asset Income Fund (formerly known as CIMB-Principal China Multi Asset Income Fund)
 • Principal Global Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Global Income Fund) 
 • Principal China Direct Opportunities Fund (formerly known as CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund) 
 • Principal World Selection Conservative Fund 
 • Principal World Selection Moderate Conservative Fund 
 • Principal World Selection Moderate Fund 
 • Principal World Selection Moderate Aggressive Fund 
 • Principal World Selection Aggressive Fund 
 • Principal Islamic Global Sukuk Fund (formerly known as CIMB Islamic Global Sukuk Fund)


Pegawai pematuhan untuk Principal Asset Management Berhad ialah:

En. Irwan Bin Md Rejap 
Tel: +603 2084 8987 
E-mel: irwan.rejap@principal.com.my