Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

CIMB-Principal Total Return Bond Fund 6

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
May-2019 5.57 5.20
Feb-2019 5.27 5.19
May-2018 3.05 2.94

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini merupakan dana tertutup yang bertujuan untuk memberi pelabur dengan jumlah pulangan melalui pelaburan dalam portfolio terutamanya instrumen hutang.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:

  • Mempunyai matlamat pelaburan jangka sederhana,
  • Tidak merancang untuk mendapat akses kepada wang mereka dalam tempoh tiga (3) tahun akan datang; dan/atau
  • mahukan pelbagai portfolio dalam instrumen hutang.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Berdasarkan objektif pelaburan, dana Kelas tersebut tidak dijangka akan membayar sebarang pengagihan.
Tempoh Masa Pelaburan  Tempoh jangka sederhana, iaitu tiga (3) tahun
Pelaburan Permulaan RM1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.

Penebusan/Pengeluaran RM500 atau 500 unit (yang mana lebih tinggi) atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 1 Mac 2017

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami. 

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 3.00% daripada Harga Tawaran Permulaan bagi setiap unit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Tiada
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun
* (Termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing) NAB dana.
Yuran Penukaran Tiada kemudahan pertukaran tersedia bagi dana.