CIMB-Principal Total Return Bond Fund 6

Income Distribution History

Period Gross (Sen/ Unit) Annualised Yield (%)
May-2019 5.57 5.20
Feb-2019 5.27 5.19
May-2018 3.05 2.94

Disclaimer : Annualised yield is calculated as the most recent monthly dividend distribution multiplied by the Fund’s dividend frequency and divided by the latest NAV.

Unit Split History

Maklumat Umum

Dana ini merupakan dana tertutup yang bertujuan untuk memberi pelabur dengan jumlah pulangan melalui pelaburan dalam portfolio terutamanya instrumen hutang.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:

  • Mempunyai matlamat pelaburan jangka sederhana,
  • Tidak merancang untuk mendapat akses kepada wang mereka dalam tempoh tiga (3) tahun akan datang; dan/atau
  • mahukan pelbagai portfolio dalam instrumen hutang.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Berdasarkan objektif pelaburan, dana Kelas tersebut tidak dijangka akan membayar sebarang pengagihan.
Tempoh Masa Pelaburan  Tempoh jangka sederhana, iaitu tiga (3) tahun
Pelaburan Permulaan RM1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.

Penebusan/Pengeluaran RM500 atau 500 unit (yang mana lebih tinggi) atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 1 Mac 2017

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami. 

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 3.00% daripada Harga Tawaran Permulaan bagi setiap unit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Tiada
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun
* (Termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing) NAB dana.
Yuran Penukaran Tiada kemudahan pertukaran tersedia bagi dana.