Invest via GOinvest

Menjadikan pelaburan boleh diakses oleh semua.

 

Melalui GOinvest Touch ‘n Go eWallet, anda boleh melabur dengan Principal dengan mudah. Bina matlamat kewangan anda yang diperibadikan, disamping kami menguruskan pelaburan anda. Mula melabur dalam dana Principal Islamic Money Market Fund (Class D) (“Dana”) dan dapatkan unjuran pulangan* sebanyak 2.85% p.a. Capai impian dan aspirasi anda hari ini.

Lebih banyak dana akan tersedia ada tidak lama lagi, jadi rujuki webpage ini untuk mendapatkan maklumat terkini.
 

Gain flexibility and better return rates than fixed deposit products


FD vs GOinvest

Based on article here

Apakah faedah-faedahnya?
Invest from as low as RM10.
Melabur dari serendah RM10.
Projected-returns
Unjuran pulangan* sebanyak 2.85% p.a.


 

Invest in your goals
Melabur untuk mencapai matlamat anda.
Safe and secure
Platform yang selamat, terjamin dan mudah digunakan.
Shariah-compliant
Dana patuh Syariah.
No lock-in period
Tanpa tempoh terkunci.

*Kadar pulangan yang diunjurkan adalah kadar pulangan kasar (tidak termasuk yuran pengurusan dan pemegang amanah) setahun pelaburan anda oleh Principal Asset Management Berhad dalam tempoh 12 bulan akan datang.


Bagaimana untuk bermula?

1
Lancarkan aplikasi Touch ‘n Go eWallet anda.
2
Klik pada ikon aplikasi GOinvest.
3
Lakukan eKYC#.
4
Pilih dan tetapkan matlamat kewangan anda.
5
Buat pindahan tunai pertama anda melalui baki Touch ‘n Go eWallet atau FPX.


#Untuk pelabur GO+ sedia ada, anda boleh melangkau langkah ini dan meneruskan ke selanjutnya. 

 

Steps for investing

About the fund

Mengenai dana

Apabila anda melabur dengan Principal melalui GOinvest, anda melabur dalam Principal Islamic Money Market Fund (Kelas D), dana patuh Syariah.
 

Soalan-soalan lazim

1. Bagaimanakah pelaburan boleh dilakukan dengan Principal melalui aplikasi Touch 'n Go eWallet?

Anda kini boleh melabur dalam dana Unit Amanah^ (“Dana”) dengan Principal Asset Management Berhad (“Principal Malaysia”) melalui GOinvest, platform baharu yang tersedia dalam aplikasi Touch ‘n Go eWallet.
  

^Lihat soalan lazim No. 6 untuk senarai dana.  

2. Adakah platform ini berasaskan matlamat pelaburan?

Ya, ini adalah pelaburan berasaskan matlamat di mana anda boleh memilih dan menentukan matlamat pelaburan anda.

5. Apakah perbezaan antara melabur dalam GO+ dan platform pelaburan melalui Touch ‘n Go’s GOinvest?

Anda boleh mengakses GO+ dari skrin utama Touch ‘n Go eWallet manakala anda perlu klik GOinvest untuk mengakses platform pelaburan Principal. Baki GO+ boleh digunakan untuk pembayaran tetapi bukan untuk tunai masuk ke dalam platform pelaburan.

3. Apakah faedah melabur dalam platform pelaburan ini?
  • Cara mudah untuk mula melabur dari serendah RM10
  • Dana Principal Islamic Money Market adalah dana patuh Syariah
  • Peroleh unjuran pulangan* sehingga 2.70% p.a.
  • Platform yang selamat dan terjamin
  • Anda boleh memilih matlamat pelaburan yang ditentukan sendiri
  • Tiada jumlah had pelaburan
  • Tiada tempoh minima pelaburan

 

*Kadar pulangan yang diunjurkan adalah kadar pulangan kasar (tidak termasuk yuran pengurusan dan pemegang amanah) setahun pelaburan anda oleh Principal Asset Management Berhad dalam tempoh 12 bulan akan datang. 

 

4. Siapakah yang layak melabur melalui pelaburan platform ini?

Mana-mana warga Malaysia, pengguna Touch ‘n Go eWallet yang berumur 18 tahun ke atas yang telah melaksanakan proses pengesahan akaun layak untuk melabur.