Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Next-G Connectivity Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Next-G Connectivity Fund (Class USD) 12.50% 10.87% 0.00% 0.00% -37.46% 0.6254 2.19
Penanda aras 7.19% 11.06% 0.00% 0.00% 3.10%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. Currently, benchmark of the Target Fund is MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, net of tax, USD)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Next-G Connectivity Fund adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai modal penghargaan melalui pelaburan dalam satu (1) skema pelaburan kolektif, yang melabur dalam internet mudah alih dan berkaitan dengan hubungan sekuriti. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mencari peningkatan modal jangka sederhana hingga panjang; dan
  • selesa dengan turun naik dan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam internet mudah alih dan sekuriti yang berkaitan dengan penyambungan dan bersedia menerima tempoh turun naik pasaran terutamanya dalam jangka masa yang singkat.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Next-G Connectivity Fund

Video Dana

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Berdasarkan objektif pelaburan Dana, kelas Dana ini tidak dijangka membayar sebarang pengagihan.
Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
Pelaburan Permulaan Minimum USD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Kerja dari pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan) untuk pelabur pertama kali.

Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan amanah saham Principal Malaysia atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum  500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 16 Januari 2021.

Rakan Kongsi Dana

  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.00% NAB seunit.
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.04% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai penarikan dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Principal Asset Management atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.