Principal Malaysia Government Bond Fund (Kelas C)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Malaysia Government Bond Fund adalah dana borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan tetap melalui pelaburan terutamanya dalam instrumen hutang kerajaan Malaysia. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini paling sesuai untuk anda sekiranya:

  • adalah seorang pelabur yang berwibawa
  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka pendek hingga sederhana; dan
  • mencari pendedahan dalam instrumen hutang kerajaan Malaysia.

Maklumat Dana

Kategori/Jenis Dana Dana Borong (Bon) / Pendapatan
Mata Wang Asas MYR
Strategi Pelaburan

Dana ini berusaha untuk mencapai objektif Dana dengan melabur hingga 98% daripada NABnya dalam portfolio instrumen hutang kerajaan Malaysia, yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Sekuriti Kerajaan Malaysia ("MGS"), Terbitan Pelaburan Kerajaan ("GII") dan Terbitan Dijamin Kerajaan (“GG”). Sekurang-kurangnya 2% daripada NABnya boleh dilaburkan dalam instrumen pasaran wang dan / atau Deposit untuk tujuan kecairan.

Peruntukan aset

  • Hingga 98% NABnya dalam instrumen hutang kerajaan Malaysia; dan
  • Sekurang-kurangnya 2% daripada NABnya dalam aset cair seperti instrumen pasaran wang dan / atau Deposit.
Dasar Pengagihan Setiap bulan, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami. Kami berhak membuat peruntukan rizab berkenaan dengan pengagihan Dana. Sekiranya pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak signifikan, pengagihan apa pun mungkin tidak bermanfaat bagi anda kerana jumlah kos yang akan dikeluarkan dalam pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk menentukan jumlah yang akan diedarkan kepada anda. Kami juga mempunyai kebijaksanaan untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
Pelaburan Permulaan Minimum RM 150 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan  RM 10 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pengeluaran Minimum RM 10 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Baki Minimum 10 juta unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 15 April 2020.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Tiada

Yuran Pengurusan Sehingga 0.10% setahun daripada NAB Kelas
Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.02% setahun pada NAB dana
 
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukarandan / atau yuran pentadbiran.