Harry Leong, Ketua, Perniagaan Runcit

Harry Leong telah dilantik sebagai Ketua Perniagaan Perantaraan pada April 2013 dan baru-baru ini  sebagai Ketua Perniagaan Perantaraan dan Strategi Runcit pada April 2020 setelah memegang pelbagai jawatan kanan lain dalam syarikat. Sebelum menyertai Principal Malaysia pada tahun 2010, beliau merupakan Pengurus Wilayah Kanan ING Funds Berhad. Beliau mempunyai pengalaman selama lebih dari 35 tahun dalam industri perkhidmatan kewangan.

Kelayakan: 
Harry mempunyai Ijazah Sarjana Muda Sastera berganda dalam Pengajian Ekonomi dan Pentadbiran dari University of Winnipeg, Kanada. Beliau adalah seorang  Perancang Kewangan Bertauliah dan memegang Lesen Perwakilan Perkhidmatan Pasaran Modal untuk pengurusan dana.