Paramjit Kaur Dhillon, Ketua, Perundangan dan Sekretariat Korporat, Asia Tenggara

Paramjit Kaur Dhillon, adalah Ketua Perundangan dan Sekretariat Korporat, Asia Tenggara untuk Principal Malaysia. Beliau memulakan kerjayanya sebagai litigator selama 5 tahun mengendalikan litigasi sivil dan perbankan. Selepas itu, beliau berkhidmat selama 5 tahun sebagai Penasihat Undang-Undang di AmInvestment Bank (sekarang merupakan sebahagian dari Kumpulan AmBank) yang mengendalikan dokumentasi dan nasihat perbankan korporat dan kewangan korporat selain daripada kerja perbankan pelaburan lain dan mengawasi proses pengadilan mereka. Beliau menyertai Messrs Govindasamy Khan sebagai Rakan Pengadilan.

Pada tahun 2004, beliau menyertai Total Sports Asia di mana beliau bekerja selama 13 tahun. Sebelum menyertai Principal Malaysia pada tahun 2017, Pam merupakan Ketua Pegawai Undang-Undang Total Sports Asia Group of Companies dan GLORY Group of Companies.

Kelayakan:

Paramjit memiliki ijazah dalam bidang Undang-Undang dan Ekonomi dari Universiti Keele, United Kingdom dan Sijil Amalan Undang-Undang (CLP) dari Universiti Malaya.