Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Lifetime Balanced Growth Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Balanced Growth Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Lifetime Balanced Growth Fund (formerly known as CIMB Islamic Balanced Growth Fund) -2.34% -0.86% 4.04% 5.20% 164.75% 0.6037 304.39
Penanda aras -3.41% -5.31% 1.70% -0.52% 166.76%
Penanda aras : 60% FBM EMAS Shariah Index + 40% CIMB Islamic 1-Month Fixed Return Income Account-i (FRIA-I)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jan-2022 0.31 0.50
Jan-2021 0.92 1.47
Jan-2020 2.66 4.13
Jan-2019 1.55 2.51
Jan-2018 2.65 3.89
Jan-2017 2.50 3.85
Jan-2016 2.65 3.79
Jan-2015 3.30 4.56
Jan-2014 2.95 4.61

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 1 April 2022 dan semua pembelian baharu melalui pelaburan KWSP akan dihentikan. Walaubagaimanapun, pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.
 

Dana Principal Islamic Lifetime Balance Growth  merupakan dana patuh Syariah  yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan nilai pelaburan pemegang unit dalam jangka panjang dalam gabungan pelbagai aset Malaysia dalam instrumen Syariah sambil memberikan pendapatan yang konsisten.

* Merujuk kepada instrumen yang diperakui patuh Syariah oleh badan yang berkenaan.

Dana ini tidak menjamin mahupun melindungi modal.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang; 
 • mahukan portfolio pelaburan patuh Syariah;
 • mencari peningkatan modal dengan pendapatan menjadi sekunder; 
 • mahukan portfolio yang pelbagai dengan pilihan untuk pendedahan ekuiti patuh Syariah yang lebih tinggi; 
 • menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin negatif dalam jangka pendek, tetapi menyedari bahawa dana yang pelbagai cenderung menghasilkan pulangan yang lebih lancar dari masa ke masa daripada dana yang melabur hanya dalam satu kelas aset seperti ekuiti.

 

Maklumat Dana

Dasar pengagihan  Pengagihan (jika ada) dijangka diedarkan setiap Januari mengikut budi bicara pengurus.
 
Pelaburan permulaan# MYR 500 atau jumlah lain seperti Pengurus putuskan dari semasa ke semasa. 

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 
 
Pelaburan tambahan MYR 200 atau jumlah lain seperti Pengurus putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang  Untuk pelabur yang melabur buat pertama kali dengan kami, anda mempunya enam (6) Hari Kerja dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh kami dan pengedar untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli. Pengurus akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk yuran perkhidmatan (jika ada) kepada anda dalam masa sepuluh (10) hari dari hari Pengurus menerima dokumen lengkap anda. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan kami untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan  individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham  tidak berhak mendapat hak bertenang. 

Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang dilulukan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 
Pengeluaran minimum 400 unit atau jumlah lain seperti Pengurus putuskan dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh pelancaran 26 Mei 2003
 

Fund Partner

 • AmInvestment Bank Berhad
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Citibank Berhad
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • IFAST Capital Sdn Bhd
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
 • OCBC Al-Amin Bank Berhad
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Click here to know more about our fund partner(s). 

Yuran Dana

Yuran pemohonan* Pengedar Principal: Sehingga 6.0% daripada NAB setiap unit.

IUTA: Hingga 5.0% NAB seunit.

*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
 

Yuran tahunan  Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.07% setahun daripada NAB Dana (termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing (jika ada)).

 
Yuran penukaran  Penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada kelas dan pelaburan ke dalam kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelas). Anda juga mungkin dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dibuat. Anda boleh berunding  untuk menurunkan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.