Principal Islamic Lifetime Balanced Growth Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Balanced Growth Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic Lifetime Balanced Growth Fund (formerly known as CIMB Islamic Balanced Growth Fund) 1.25% 15.25% 3.69% 11.49% 171.19% 0.6215 325.12
Penanda aras -1.27% 16.78% 2.21% 8.41% 149.77%
Penanda aras : 60% FBM EMAS Shariah Index + 40% CIMB Islamic 1-Month Fixed Return Income Account-i (FRIA-I)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jan-2021 0.92 1.47
Jan-2020 2.66 4.13
Jan-2019 1.55 2.51
Jan-2018 2.65 3.89
Jan-2017 2.50 3.85
Jan-2016 2.65 3.79
Jan-2015 3.30 4.56
Jan-2014 2.95 4.61

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk meningkatkan nilai pelaburan pemegang unit dalam jangka panjang dalam gabungan pelbagai aset Malaysia dalam instrumen Syariah yang diluluskan sambil memberikan pendapatan yang konsisten.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
 • mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
 • mencari peningkatan modal dengan pendapatan menjadi sekunder;
 • mahukan portfolio yang pelbagai dengan pilihan untuk pendedahan ekuiti patuh Syariah yang lebih tinggi; dan / atau
 • menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin negatif dalam jangka pendek, tetapi menyedari bahawa dana yang pelbagai cenderung menghasilkan pulangan yang lebih lancar dari masa ke masa daripada dana yang melabur hanya dalam satu kelas aset seperti ekuiti.

 

Maklumat Dana

Dasar pengagihan 

Pengagihan (jika ada) dijangka diedarkan setiap Januari mengikut budi bicara pengurus.

Tempoh masa pelaburan

Disyorkan 5 tahun atau lebih.

Pelaburan permulaan

Minimum RM500.

Pelaburan tambahan

RM200 lagi pada bila-bila masa.

Tempoh bertenang 

Anda mempunyai enam (6) Hari kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Principal dan orang yang terdaftar untuk berurusan dengan amanah saham Prncipal atau Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak berhenti kerja. Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran minimum

400 unit.

Tarikh pelancaran 26 Mei 2003

Fund Partner

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Citibank Berhad
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad

Click here to know more about our fund partner(s). 

Yuran Dana

Yuran pemohonan

Pengedar Principal: Sehingga 6.0% daripada NAB setiap unit

IUTA: Hingga 5.0% NAB seunit

Yuran tahunan 

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.07% setahun daripada NAB Dana

Yuran penukaran 

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan Bayaran Beralih yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Tukar Yuran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Beralih dan / atau yuran pentadbiran.