Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Institutional Bond Fund 2

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Institutional Bond Fund 2 0.73% 1.79% 7.66% 15.96% 68.84% 1.0474 2,099.33
Penanda aras 0.84% 1.99% 7.39% 15.36% 67.24%
Penanda aras : The 3-month Kuala Lumpur Interbank Offered Rate (KLIBOR)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2022 0.17 0.64
Dec-2021 0.31 1.20
Sep-2021 0.36 1.36
Jun-2021 0.85 3.24
Mar-2021 0.23 0.88
Dec-2020 0.60 2.28
Sep-2020 0.61 2.36
Jun-2020 0.90 3.40
Mar-2020 0.85 3.24
Dec-2019 0.59 2.24
Sep-2019 0.95 3.64
Jun-2019 0.86 3.28
Mar-2019 1.07 4.16
Dec-2018 1.04 4.00
Sep-2018 1.04 4.00

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Institutional Bond Fund 2 adalah dana bon yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan kepada pelabur. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • jangka masa pelaburan untuk Dana ini adalah tiga (3) tahun;dan
  • mencari aliran pendapatan yang stabil dari aset tempatan dan asing.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan, jika ada, akan dibuat empat (4) kali setahun pada akhir setiap suku tahun, iaitu bulan Mac, Jun, September dan Disember. Pengagihan sedemikian akan bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami. Pengurus mempunyai hak untuk membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pengagihan Dana.
 
Pelaburan Permulaan MYR 100,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MYR 10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan kembali kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB yang sama per unit semasa unit dibeli. Amaun tersebut akan dibayar dalam MYR dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh Pengurus menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang. 
 
Pengeluaran Minimum 
 
MYR 10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh Pelancaran 15 Februari 2006.
 

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Private Banking

.Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Permohonan Tiada
 
Yuran Pengurusan

Saiz Dana
(NAB dana)
 

Sehingga dan termasuk MYR500 juta
 
Melebihi MYR500 juta dan sehingga dan termasuk MYR1 bilion
 
Melebihi MYR1 bilion dan sehingga dan termasuk MYR1.5 bilion
 
Melebihi MYR1.5 bilion
 
Yuran Pengurusan 
0.20% setahun NAB Dana
 
0.15% setahun NAB Dana
 
0.10% setahun NAB Dana
 
0.08% setahun daripada NAB Dana (tertakluk kepada maksimum MYR1.5 juta setahun)
 

Struktur yuran di atas dikenakan Yuran Pemegang Amanah maksimum sebanyak RM165,000 setahun dalam mana-mana tahun kewangan.

Dana akan dikenakan caj pada kadar berdasarkan struktur peringkat mengikut ukuran dana semasa. Sebagai contoh, apabila saiz dana semasa adalah MYR800 juta, Dana akan dikenakan Yuran Pemegang Amanah pada 0.016% setahun daripada NAB dana. Walau bagaimanapun, apabila saiz dana semasa adalah MYR1.3 bilion, Yuran Pemegang Amanah akan ditukar dari 0.016% menjadi 0.011% setahun NAB NAB.

 

Yuran Pemegang Amanah
Saiz Dana
(NAB dana)

 
Sehingga dan termasuk MYR500 juta
 
Melebihi MYR500 juta dan sehingga dan termasuk MYR1 bilion
 
Melebihi MYR1 bilion dan sehingga dan termasuk MYR1.5 bilion
 
Melebihi MYR1.5 bilion
 
Yuran Pemegang Amanah


 
0.022% setahun NAB Dana
 
0.016% setahun NAB Dana
 
0.011% setahun NAB Dana
 
0.009% setahun NAB Dana
 

Struktur yuran di atas dikenakan Yuran Pemegang Amanah maksimum sebanyak RM165,000 setahun dalam mana-mana tahun kewangan.

Dana akan dikenakan caj pada kadar berdasarkan struktur peringkat mengikut ukuran dana semasa. Sebagai contoh, apabila saiz dana semasa adalah MYR800 juta, Dana akan dikenakan Yuran Pemegang Amanah pada 0.016% setahun daripada NAB dana. Walau bagaimanapun, apabila saiz dana semasa adalah MYR1.3 bilion, Yuran Pemegang Amanah akan ditukar dari 0.016% menjadi 0.011% setahun NAB NAB.

 

Yuran Penukaran
 
Tiada kerana tidak ada kemudahan pemindahan untuk Dana ini.
 
Yuran Pemindahan

 
Tiada kerana tidak ada kemudahan pemindahan untuk Dana ini.