Yoon Mun Thim, Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Yoon Mun Thim mempunyai pengalaman lebih daripada 28 tahun dalam industri kewangan, 19 tahun dalam jawatan Ketua Pegawai Pelaburan ("CIO") di pelbagai syarikat insurans dan Pengurusan Aset. Selain peranan CIO, beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Eksekutif yang bertanggungjawab dalam pengurusan keseluruhan syarikat masing-masing. Baru-baru ini, beliau juga Ketua Pegawai Pelaburan Kumpulan di Great Eastern Life Assurance Co Ltd. Berpangkalan di Singapura, beliau bertanggungjawab untuk merumuskan strategi pelaburan dan pengurusan semua pelaburan dalam Kumpulan Great Eastern. Ini termasuk menguruskan barisan pelaburan di pelbagai negara Asia.

Yoon Mun Thim juga berkhidmat sebagai pengarah di sebuah syarikat pengurusan aset di Singapura dan Ahli Jawatankuasa Pelaburan dalam pelbagai dana hartanah swasta termasuk pelaburan di seluruh Asia.


Qualification:

  • Sarjana Muda Sastera (Honours) dari Universiti Cambridge, 
  • Sarjana Sastera (Honours) from Universiti Cambridge, 
  • Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Distinction) dari Warwick Business School, Universiti Warwick, dan 
  • Pemegang CFA.