Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal RetireEasy Income - Kelas X

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB ( ) Saiz Dana (juta)
Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB ( ) Saiz Dana (juta)
Principal RetireEasy Income - Class X 5.01% 10.20% 0.00% 0.00% 14.08% 0.2852 5.15

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang direka untuk membantu anda membina dan mengembangkan simpanan* anda untuk persaraan. Skim ini terdiri daripada pelbagai dana persaraan, yang anda boleh pilih untuk melabur berdasarkan keperluan persaraan anda, selera risiko dan profil umur anda. 

* Dana bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal

Dana ini sesuai untuk para Ahli yang:

 • inginkan penyelesaian dekumulasi yang mudah dan mudah difahami;
 • ingin melabur dalam dana yang menawarkan risiko dan pulangan yang sesuai (iaitu, konservatif sederhana) untuk pesara;
 • mahukan portfolio yang melabur dalam pelbagai aset di peringkat global;
 • telah mencapai Umur Persaraan dan memerlukan aliran pendapatan yang mantap daripada mendaftar di RWP.
   

Di bawah Do-It-For-Me (Default Option), Dana ini dipilih untuk Ahli yang lahir pada atau sebelum tahun 1967.
 

Klik disini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal RetireEasy Income fund.

Video Dana

Butiran Dana

Kategori / Jenis Dana

Teras - (Aset Campuran)
 

Penanda Aras

Prestasi Dana ini tidak boleh dibandingkan secara langsung dengan mana-mana orang awam tertentu yang tersedia penanda aras.Walau bagaimanapun, Dana ini mempunyai sasaran pulangan sebanyak 4.0% - 5.0% setahun dalam tempoh 5 tahun.Sila ambil perhatian bahawa penanda aras Dana adalah untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja dan profil risiko Dana tidak sama dengan profil risiko penanda aras.Sasaran pulangan di atas ditetapkan berdasarkan persekitaran pasaran semasa dan campuran peruntukan aset.Oleh kerana iREI adalah dana jangka panjang, jangkaan pulangan mungkin berubah dengan sewajarnya sekiranya terdapat perubahan dalam persekitaran pasaran dan campuran peruntukan aset pada masa itu.Sebarang perubahan pada penanda aras akan ditunjukkan dalam PHS, yang boleh didapati di laman web Principal Malaysia pada www.principal.com.my.
 

Peruntukan Aset

Sehingga 100% daripada NAB Dana boleh dilaburkan dalam CIS (termasuk ETF dan REIT), ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan/atau Deposit. Walau bagaimana pun
•    Sehingga 40% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam Bon yang belum dinilai; dan
•    Sehingga 90% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam sekuriti tidak tersenarai.
 

Risiko Principal Risiko khusus saham, risiko kredit dan lalai, risiko kadar faedah, risiko negara, risiko mata wang, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam waran / opsyen, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam skim pelaburan kolektif (CIS) dan risiko yang berkaitan dengan portfolio tanpa kekangan.
 
Dasar Pengagihan Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Semua pendapatan yang diperolehi oleh anda akan dilaburkan semula secara automatik ke dalam Dana.
 
Tarikh Pelancaran 20 April 2022.
 
Kewangan Akhir Tahun 31 Januari.
 
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas sumbangan awal anda ( iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( "Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kita mesti mendapatkan kebenaran PPA terlebih dahulu sebelum meneruskan pembayaran balik. Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Caj Jualan ( jika ada ) kepada anda dalam RM dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan setelah mendapat kebenaran PPA. Harap maklum bahawa hak penyejukan ini hanya diberikan kepada Anggota pertama kali yang berdaftar dengan PPA yang melabur dengan mana-mana penyedia PRS. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengetua Malaysia, orang yang didaftarkan oleh badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam PRS dan sumbangan yang dibuat kepada PRS oleh majikan bagi pihak pekerja tidak berhak mendapat hak berhenti.
 
Sumbangan Minimum MYR 100
 
Sumbangan Tambahan Minimum MYR 50
 
Pengeluaran Minimum MYR 100 or 200 Unit
 

Rakan Kongsi Dana

 • Pengedar Principal

Klil disini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pengurusan Aset Principal

Caj Jualan# Nil
 
Yuran Pengurusan 1.20% p.a. daripada p.a. NAB dana
 
Yuran Pindahan (ke penyedia PRS lain) Maksimum MYR 25 boleh dikenakan untuk setiap pemindahan kepada pembekal PRS yang lain.
 
Yuran Pemegang Amanah

0.04% p.a. NAB Dana

( Termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing ), dikenakan bayaran minimum RM24,000.00 p.a.
 

.

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Bayaran pembukaan akaun PPA MYR 10
 
Bayaran tahunan PPA^ MYR 8
 
Bayaran pengeluaran pra-persaraan PPA  MYR 25 setiap transaksi
 
Bayaran pemindahan PPA (kepada penyedia PRS lain) MYR 25 setiap transaksi
 
Bayaran pentadbiran PPA# 0.04% p.a. NAB dana
 


^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.