Principal PRS Plus Growth (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal PRS Plus Growth) - Kelas X

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal PRS Plus Growth (formerly known as CIMB-Principal PRS Plus Growth) - Class X 3.34% 35.62% 21.81% 58.11% 71.02% 0.8238 53.08
Penanda aras -1.22% 17.20% -4.80% 4.31% 12.56%
Penanda aras : 70% FTSE Bursa Malaysia Top 100 + 30% Quant shop MGS Short Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2020 2.98 3.66

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang dirancang untuk memudahkan ahli mengumpulkan simpanan * untuk persaraan.
Nota * Dana bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal.

Dana ini sesuai untuk para ahli yang:

 • sedang mencari peningkatan modal;
 • bersedia menerima perubahan ketara dalam nilai pelaburannya; dan/atau
 • mahukan kepelbagaian portfolio ekuiti dan Pendapatan Tetap yang mungkin mempunyai pendedahan asing.


Nota:
- Sebelum 31 Disember 2021: Di mana Ahli berada dalam Pilihan Lalai, Dana ini dipilih untuk ahli yang berumur di bawah 40 tahun.
- Berkuat kuasa mulai 31 Disember  2021: Di mana Ahli berada dalam Pilihan Lalai, Dana ini dipilih untuk ahli yang berumur di bawah 45 tahun.

Butiran Dana

Kategori/Jenis Dana Teras (Pertumbuhan)
Penanda Aras

Sebelum 1 Jun 2020
70% FTSE Bursa Malaysia 100 + 30% Kuantiti teratas MGS Short Index untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja.

Mulai 1 Jun 2020*
90% FTSE Bursa Malaysia 100% teratas + 10% Kuantiti MGS Short Index untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja. * Komposisi penanda aras akan diubah untuk mencerminkan peruntukan pelaburan yang disemak Dana.

Pembahagian Aset

Sebelum 1 Jun 2020

 • Sekurang-kurangnya 30% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam Instrumen Pendapatan Tetap; 
 • Sehingga 70% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam ekuiti; dan
 • Sehingga 5% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam aset cair untuk tujuan mudah tunai.

Mulai 1 Jun 2020

 • Sekurang-kurangnya 10% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam Instrumen Pendapatan Tetap; 
 • Sekurang-kurangnya10% NAB Dana boleh dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap yang belum dinilai;
 • Sehingga 90% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam ekuiti; dan
 • Sehingga 5% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam aset cair untuk tujuan mudah tunai.
Risiko Principal Risiko spesifik saham, risiko kredit/kegagalan, risiko kadar faedah, risiko rakan niaga, risiko negara, risiko mata wang dan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam waran/opsyen.
Dasar pengagihan Dana ini tidak dijangka untuk membayar sebarang pengagihan.
Tarikh pelancaran 12 November 2012
Hujung tahun kewangan 31 Januari
Tempoh bertenang Enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Penyedia PRS. Sila ambil perhatian bahawa hak tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada Ahli yang pertama kali mendaftar dengan mana-mana penyedia PRS.
Sumbangan Minimum Tiada
Sumbangan tambahan minimum Tiada
Pengeluaran minimum RM100 atau 200 Unit

 

Rakan Kongsi Dana

 • Principal Distributors
 • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Principal Asset Management

Caj Jualan Tiada
Yuran pengurusan 1.40% setahun dari NAB Dana
Yuran Penukaran (kepada penyedia PRS lain) Maksimum RM25 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan ke penyedia PRS yang lain.
Nota: Semua transaksi pemindahan antara penyedia PRS hanya dibenarkan untuk Unit Vested.
Yuran pemegang amanah 0.04% setahun dari NAB Dana

* Yuran Pengurusan tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.
^ Yuran Pemegang Amanah tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan. Yuran Pemegang Amanah merangkumi yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing.

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Yuran pembukaan akaun PPA RM 10**
Yuran tahunan PPA^ RM 8
Yuran pengeluaran sebelum persaraan PPA RM 25 setiap transaksi
Yuran Penukaran (kepada penyedia PRS lain) PPA RM 25 setiap transaksi
Yuran pentadbiran PPA# 0.04% setahun dari NAB Dana

** Bayaran ini akan ditanggung oleh kami.
^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan terakru setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.