Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Total Return Bond Fund 10

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Total Return Bond Fund 10 -1.93% -9.20% 0.00% 0.00% -1.35% 0.9152 64.85
Penanda aras 0.75% 1.80% 0.00% 0.00% 6.44%
Penanda aras : 3-year CIMB Bank fixed deposit rate at the Commencement Date

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2021 4.00 3.86
Aug-2020 3.67 3.49

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana tertutup tiga (3) tahun yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pulangan total kepada pelabur melalui pelaburan dalam portfolio terutamanya instrumen hutang.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • Mempunyai matlamat pelaburan jangka sederhana;
  • Tidak merancang untuk mendapatkan wang mereka dalam tiga (3) tahun ke depan; dan / atau
  • Mahukan pendedahan dalam portfolio instrumen hutang yang pelbagai.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Kami mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Kami juga berhak membuat peruntukan untuk rizab berkenaan dengan pengagihan Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Jangka masa sederhana, iaitu tiga (3) tahun
Pelaburan Permulaan RM1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pengeluaran Minimum 500 unit atau jumlah lain yang mungkin kami tentukan dari semasa ke semasa. Pengeluaran terhad pada setiap hari Isnin sahaja.
Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami dari pelabur pertama kali.

Walau bagaimanapun, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan amanah saham Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Tarikh Pelancaran 18 Jun 2019
Tempoh Tawaran 18 Jun 2019 to 1 Ogos 2019

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran Permohonan Hingga 3.00% dari Harga Tawaran Permulaan per unit.
Penalti Pengeluaran Denda Pengeluaran sehingga 2.00% daripada NAB setiap unit dikenakan pada setiap pengeluaran yang dibuat sebelum Tarikh Matang. Denda Pengeluaran yang ditanggung oleh anda akan disimpan oleh Dana.
Yuran Penukaran Tidak ada kemudahan pertukaran untuk Dana ini.
Yuran Pemindahan Maksimum RM50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.
Yuran Pengurusan Tiada
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.04% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) NAB Dana.

Sebarang caj bank dan bayaran bank lain yang berlaku akibat pelaburan atau penebusan akan ditanggung oleh pelabur.