Principal Small Cap Opportunities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Small Cap Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Small Cap Opportunities Fund (formerly known as CIMB-Principal Small Cap Fund) 10.07% 77.25% 40.06% 39.97% 334.98% 0.6214 126.99
Penanda aras 7.61% 81.89% 12.74% 7.30% 173.94%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia Small Cap Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
3:4 1.0908 0.6233

Maklumat Umum

Principal Small Cap Opportunities Fund adalah dana ekuiti yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai pelaburan pemegang Unit dalam jangka panjang dalam dana ekuiti dengan melabur dalam syarikat kecil yang berdaya maju dan tersenarai di Bursa Malaysia.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan yang panjang;
 • ingin mempelbagaikan portfolio pelaburan mereka secara keseluruhan dengan memasukkan saham sebagai kelas aset, terutamanya saham syarikat kecil;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang; dan / atau
 • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam jangka pendek dan bahkan mungkin negatif.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan  Berdasarkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih
Pelaburan Permulaan Minimum RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 800 unit.
Tarikh Pelancaran 20 April 2004

Rakan Kongsi Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Citibank Berhad
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan  Sehingga 6.00% pada NAB setiap unit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.5% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.07% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukarandan / atau yuran pentadbiran.