Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Small Cap Opportunities Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Small Cap Opportunities Fund 14.90% 18.98% 7.21% 44.82% 376.56% 0.6808 125.99
Penanda aras 9.37% 15.42% 3.99% 31.30% 185.78%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia Small Cap Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
3:4 1.0908 0.6233

Maklumat Umum

Principal Small Cap Opportunities Fund adalah dana ekuiti yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai pelaburan pemegang Unit dalam jangka panjang dalam dana ekuiti dengan melabur dalam syarikat kecil yang berdaya maju dan tersenarai di Bursa Malaysia. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan yang panjang;
 • ingin mempelbagaikan portfolio pelaburan mereka secara keseluruhan dengan memasukkan saham sebagai kelas aset, terutamanya saham syarikat kecil;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang; dan / atau
 • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam jangka pendek dan bahkan mungkin negatif.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan


 
Kelas MYR: Berdasarkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan, walau bagaimanapun, pengagihan, jika ada, akan bersampingan.dan akan berbeza dari semasa ke semasa bergantung kepada kadar faedah, keadaan pasaran dan prestasi Kelas.
 
Tempoh Masa Pelaburan
 
Disyorkan 5 tahun atau lebih
 
Pelaburan Permulaan#


 
Non-RSP: Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini. 
 
Pelaburan Tambahan
 
Non-RSP: MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang


 

Buat pertama kalinya pelabur melabur dengan kami atau mana-mana pengedar kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit semasa unit dibeli. Kami akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam masa sepuluh ( 10 ) hari kalendar dari hari kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang utama Malaysia ( s ) yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk menangani unit amanah tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS ( jika ada ), hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum
 
400 unit atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran
 
20 April 2004
 

Rakan Kongsi Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Citibank Berhad
 • Pengedar Principal
 • Hong Leong Bank Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
 • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan*  
Sehingga 6.00% pada NAB setiap unit.

*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
 
Yuran Tahunan


 
Yuran Pengurusan: Sehingga 1.5% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.045% setahun (termasuk yuran kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-custodian asing (jika ada)) daripada NAV Dana.
 
Yuran Penukaran 
Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Yuran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dari Kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan Bayaran Beralih, jika dana Kelas atau dana Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.