Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Small Cap Opportunities Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Small Cap Opportunities Fund -10.71% -5.84% 27.05% 12.61% 291.51% 0.5593 107.81
Penanda aras -0.99% -2.43% 24.37% -9.52% 149.34%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia Small Cap Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
3:4 1.0908 0.6233

Maklumat Umum

Principal Small Cap Opportunities Fund adalah dana ekuiti yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai pelaburan pemegang Unit dalam jangka panjang dalam dana ekuiti dengan melabur dalam syarikat kecil yang berdaya maju dan tersenarai di Bursa Malaysia.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan yang panjang;
 • ingin mempelbagaikan portfolio pelaburan mereka secara keseluruhan dengan memasukkan saham sebagai kelas aset, terutamanya saham syarikat kecil;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang; dan / atau
 • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam jangka pendek dan bahkan mungkin negatif.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan


 
Berdasarkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan, walau bagaimanapun, pengagihan, jika ada, akan bersampingan.dan akan berbeza dari semasa ke semasa bergantung kepada kadar faedah, keadaan pasaran dan prestasi Dana.
 
Tempoh Masa Pelaburan
 
Disyorkan 5 tahun atau lebih
 
Pelaburan Permulaan#


 
Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 
 
Pelaburan Tambahan
 
MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang


 

Untuk pelabur yang melabur buat pertama kali dengan kami, anda mempunya enam (6) Hari Kerja dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh kami dan pengedar untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli. Pengurus akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk yuran perkhidmatan (jika ada) kepada anda dalam masa sepuluh (10) hari dari hari Pengurus menerima dokumen lengkap anda. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan kami untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan  individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham  tidak berhak mendapat hak bertenang. 

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum
 
400 unit atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran
 
20 April 2004
 

Rakan Kongsi Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Citibank Berhad
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
 • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan*  
Sehingga 6.00% pada NAB setiap unit.

*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
 
Yuran Tahunan


 
Yuran Pengurusan: Sehingga 1.5% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.07% setahun daripada NAB Dana (termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) daripada NAB.
 
Yuran Penukaran 
Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari dana dan ke dana Principal Malaysia lain. Anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini.apabila tukar dari satu (1) dana ke dana lain. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Anda boleh berunding untuk rendah yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.