Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Lifetime Enhanced Bond Fund

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Lifetime Enhanced Bond Fund -3.33% -1.74% 9.76% 19.02% 155.94% 1.0790 23.98
Penanda aras -0.83% -0.83% 9.99% 19.38% 106.65%
Penanda aras : Quant shop MGS Bond Index (Medium Sub-Index)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Apr-2022 1.12 4.08
Jan-2022 1.13 3.96
Oct-2021 1.15 4.00
Jul-2021 1.14 3.96
Apr-2021 1.17 1.01
Jan-2021 3.87 3.21
Jan-2020 5.00 4.25
Jan-2019 1.80 1.64
Jan-2018 5.35 4.80
Jan-2017 2.89 2.61
Jan-2016 2.18 2.03
Jan-2015 6.09 5.26
Jan-2014 8.15 7.30

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Lifetime Enhanced Bond Fund adalah dana bon yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai pelaburan pemegang unit dalam jangka masa sederhana dalam portfolio bon jangka sederhana hingga jangka panjang serta untuk menyediakan sumber pendapatan tetap.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang pelbagai yang merangkumi bon;
• mencari kelas aset yang tidak mudah berubah dengan pendedahan kepada ekuiti;
• mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka diedarkan setahun sekali setiap Januari mengikut budi bicara Pengurus.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan# Minimum MYR 2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 
 
Pelaburan Tambahan MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur yang pertama kali melabur dengan kamu atau mana-mana pengedar kami Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan diterima dan lulus oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan  individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham  tidak berhak mendapat hak bertenang. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan  individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham  tidak berhak mendapat hak bertenang. 

Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang dilulukan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Tarikh Pelancaran 23 Mac 2004.
 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan*  Sehingga 2.00% daripada NAB setiap unit.

*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
 
Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.0% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% setahun daripada NAB Dana.
 

Yuran Penukaran Penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada kelas dan pelaburan ke dalam kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelas). Anda juga mungkin dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran yang dibuat. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.