Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Global Preferred Securities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Preferred Securities Fund) Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Global Preferred Securities Fund (formerly known as CIMB-Principal Preferred Securities Fund) Class MYR -3.65% -2.08% 6.48% 7.97% 8.34% 0.9434 3.28
Penanda aras -7.86% -7.94% 3.92% 7.66% 7.82%
Penanda aras : Adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. The benchmark is translated into share class currency.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2022 0.84 3.52
Dec-2021 0.85 3.36
Sep-2021 0.75 2.96
Jun-2021 0.82 3.28
Mar-2021 0.90 3.64
Dec-2020 0.81 3.28
Sep-2020 0.83 3.32
Jun-2020 0.90 3.64
Mar-2020 0.98 4.40
Dec-2019 0.87 3.40
Sep-2019 1.26 4.88
Jun-2019 0.37 1.52
Mar-2019 0.61 2.60
Dec-2018 0.46 1.92
Sep-2018 0.17 0.64

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana pengantara borong yang bertujuan untuk mencapai pendapatan dan peningkatan modal terutamanya melalui pelaburan dalam sekuriti pilihan.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:

 • Mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang; dan/atau
 • Mencari pendapatan dan peningkatan modal
 • ingin melabur dalam portfolio dengan pendedahan kepada sekuriti keutamaan; dan/atau
 • bersedia untuk menerima, dalam keadaan biasa, satu tahap turun naik yang sederhana bagi NAB dalam setahun.

 

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Suku tahunan, bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan direalisasikan dan mengikut budi bicara Pengurus.

Pengurus boleh menggunakan budi bicara mereka untuk mengagihkan sebahagian atau semua pendapatan yang boleh diagihkan oleh Dana. Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza-beza dari semasa ke semasa bergantung kepada prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Jangka sederhana hingga jangka panjang, iaitu tiga (3) tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan
Kelas MYR Kelas MYR-Lindung Nilai Kelas USD
Minimum RM5,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Minimum RM5,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Minimum USD5,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan
Kelas MYR Kelas MYR-Lindung Nilai Kelas USD
Minimum RM2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Minimum RM2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Minimum USD2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
Tempoh bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.
Pengeluaran Minimum
Kelas MYR: 5,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Kelas MYR-Lindung Nilai: 5,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Kelas USD: 5,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 11 Januari 2017

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Private Banking
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Principal Distributors
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 3.50% daripada NAB seunit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Kelas di Malaysia.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun daripada NAB Kelas (Termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing)
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukar masuk mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Kami akan mengenakan

Kelas MYR Kelas MYR-Lindung Nilai Kelas USD
RM100 RM100 USD35
(atau setaraf) yuran pentadbiran untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana Dana Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Kami juga berhak mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.