Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal FTSE China 50 ETF

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal FTSE China 50 ETF -9.46% -27.25% -22.22% -10.54% 27.41% 1.2911 5.87
Penanda aras -8.89% 26.62% -24.50% -16.51% 10.11%
Penanda aras : FTSE CHINA 50 INDEX

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan untuk memberikan keputusan pelaburan yang hampir sama dengan prestasi Indeks Penanda Aras, tanpa mengira prestasinya.

Indeks Penanda Aras adalah Indeks FTSE China 50 atau indeks penggantian seperti yang ditentukan oleh Pengurus, tertakluk kepada kelulusan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Pengenalan kepada Indeks Penanda Aras

Indeks Penanda Aras direka untuk mewakili prestasi saham di pasaran Tanah Besar China yang tersedia untuk pelabur antarabangsa. Indeks Penanda Aras terdiri daripada 50 saham Cina yang terbesar dan paling cair (Cip Merah, saham H and Cip P) yang tersenarai dan didagangkan di Bursa Saham Hong Kong (HKSE).

 • Saham H - Sekuriti syarikat yang diperbadankan di Republik Rakyat China ("PRC") dan dinamakan oleh Kerajaan Pusat untuk penyenaraian dan diperdagangkan di HKSE.
 • Cip Merah - Syarikat Cip Merah diperbadankan di luar PRC yang berdagang di HKSE. Syarikat Cip Merah adalah syarikat yang mempunyai sekurang-kurangnya 30 peratus sahamnya secara agregat yang dipegang secara langsung atau tidak langsung oleh entiti negeri di Tanah Besar China, dan mempunyai sekurang-kurangnya 50 peratus daripada pendapatan jualan mereka atau aset operasi yang berasal dari Tanah Besar China.
 • Cip P- Syarikat Cip P adalah syarikat yang diperbadankan di luar PRC dan didagangkan di HKSE. Syarikat Cip P adalah syarikat yang dikawal oleh orang-orang Tanah Besar China dengan penubuhan dan asal syarikat tersebut di PRC. Syarikat tersebut mempunyai sekurang-kurangnya 50 peratus daripada pendapatan atau asetnya yang diperoleh dari Tanah Besar China.

Nota: Penyedia indeks kepada Indeks Penanda Aras tidak mempunyai kaitan dengan Pengurus.

Data Utama

Kategori Dana Dana/Ekuiti Dagangan Bursa
Jenis Dana Penjejakan Indeks
Indeks Penanda Aras Indeks FTSE China 50
Senarai Pertukaran Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad
Harga Tawaran Permulaan Seunit RM1.00
Saiz Dana Permulaan yang Diluluskan 500 juta unit
Saiz Lot Papan Dagangan 100 unit
Mata Wang Dagangan Ringgit Malaysia (RM)
Agihan Pendapatan Secara tahunan, sekiranya ada (tertakluk kepada budi bicara Pengurus)
Tarikh Disenaraikan 9 Julai 2010
Kod Saham 0823EA
Nama Ringkas Saham CIMBC25
Kod ISIN MYL0823EA004
Kod Reuters CIFC.KL
Kod Dana Bloomberg CIMBC25 MK
Kod Indeks Bloomberg Indeks XIN01

Peserta

Pengurus Principal Asset Management
Penasihat CIMB Investment Bank Berhad
Pemegang Amanah Deutsche Trustees Malaysia Berhad
Pedagang Terlibat
 • CIMB Bank Berhad
  Karu Ramesh Kumar / Khairul Azhar Isa / Ahmad Zairi Halip
  CIMB Bank Berhad
  11th Floor, Commerce Square
  Jalan Semantan, Damansara Heights
  50490 Kuala Lumpur
  Tel: (603) 2732 2158 / (603) 2084 9602 / (603) 2084 9959
  Fax: (603) 2096 2202 / (603) 2093 6098
  Email: cimbib.sbl@cimb.com

 

 • RHB Investment Bank Berhad
  Chan Man Shin / Mohd Syafieq Mohd Saufe
  RHB Investment Bank Berhad
  Produk Derivatif & Berstruktur
  Perkhidmatan Perbankan Korporat & Pelaburan
  21st Floor, Plaza OSK, Jln Ampang, 50450 Kuala Lumpur
  Tel: (603) 2333 8428
  Fax: (603) 2163 4836
  Email: chan.man.shin@rhbgroup.com / mohdsyafieq.saufe@rhbgroup.com
Ejen Depositori yang Disahkan Senarai ejen depositori yang sah boleh didapati di laman web Bursa Sekuriti di www.bursamalaysia.com.