Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Heritage Balanced Fund (Kelas MYR-Hedged)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Heritage Balanced Fund (Class MYR-Hedged) -0.62% -7.57% -24.33% 0.00% -17.78% 0.7337 52.05
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. Currently, Target Fund has no benchmark.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jan-2024 0.21 3.44
Dec-2023 0.21 3.77
Nov-2023 0.21 3.47
Oct-2023 0.21 3.57
Sep-2023 0.21 3.41
Aug-2023 0.21 3.27
Jul-2023 0.24 3.73
Jun-2023 0.24 3.77
May-2023 0.24 3.69
Apr-2023 0.23 3.58
Mar-2023 0.23 3.57
Feb-2023 0.23 3.48
Jan-2023 0.23 3.36
Dec-2022 0.23 3.36
Nov-2022 0.23 3.48

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Heritage Balanced Fund adalah dana pengantara borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam satu (1) skema pelaburan kolektif, yang melabur dalam portfolio aset campuran yang pelbagai. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mencari kenaikan modal jangka panjang dan pendapatan tetap; dan
  • merasa selesa dengan turun naik dan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam pendapatan tetap atau sekuriti hutang dalam mata wang SGD dan Asia (yang merangkumi sekuriti tanpa pelaburan) dan ekuiti Asia terutamanya melalui CIS dan dana pelaburan lain dan pasaran baru muncul.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Setiap bulan, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami.
Pelaburan Permulaan Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelan Simpanan Biasa ("RSP") Anda boleh membuat pelaburan bulanan berkala RM100 atau lebih, terus dari akaun anda yang dipegang oleh bank yang diluluskan oleh Pengurus atau Pengedar Principal. Pelaburan awal minimum adalah RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Kerja dari pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan) untuk pelabur pertama kali.

Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan amanah saham Principal Malaysia atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum 100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 10 Julai 2020. 

Rakan Kongsi Dana

  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.00% NAB seunit
Yuran Pengurusan Sehingga 1.25% setahun NAB
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.04% setahun NAB Dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Bayaran Permohonan Kelas dan Bayaran Permohonan kelas lain atau dana. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran sebanyak MYR 100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran  dan / atau yuran pentadbiran.