Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Global Real Estate Fund (Kelas MYR)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Global Real Estate Fund (Class MYR) -8.69% -2.20% 0.00% 0.00% 2.64% 0.9652 12.00
Penanda aras 2.80% 6.96% 0.00% 0.00% 19.57%
Penanda aras : The Fund has a target return of 7% over rolling 3-years. This is not a guaranteed return and is only a measurement of the Fund’s performance.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jul-2021 1.05 0.95

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Global Real Estate Fund adalah dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dan potensi peningkatan modal melalui pelaburan di pasaran harta tanah. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • wish to participate in the opportunities offered by global real estate related securities;
 • seek income and capital appreciation over medium to long term; and/or
 • can accept that investment returns may fluctuate over the investment period
   

Maklumat Dana

 

Kategori/Jenis Dana Harta Tanah / Pertumbuhan & Pendapatan
Mata Wang Asas USD
Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka akan dibahagikan pada setiap tahun, bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
 
Tempoh Masa Pelaburan Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah jangka sederhana hingga panjang, yang merujuk kepada jangka masa tiga (3) tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan Minimum RM 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan  RM 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh kami atau kami
Pengedar dari pelabur kali pertama.

Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan amanah saham Principal Malaysia atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.
 

Pengeluaran Minimum 100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 7 Oktober 2019

 

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank
 • Perunding Skim Unit Amanah Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran Permohonan Sehingga 5.00% NAB seunit
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.055% setahun (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing) pada NAB Dana. Bayaran sub-kustodian asing bergantung kepada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.
 
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Bayaran Permohonan Kelas dan Bayaran Permohonan kelas lain atau dana. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran sebanyak RM 100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran  dan / atau yuran pentadbiran.