Michael Tan , Ketua, Jualan Institusi dan Korporat

Michael Tan dilantik sebagai Ketua Perniagaan Korporat & Institusi pada tahun 2018. Sebelum ini, Michael telah memegang pelbagai jawatan kanan bertanggungjawab untuk pemasaran dan pengedaran.

Kelayakan: 
Michael memiliki Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dalam Kewangan dari University of Waikato, New Zealand. Michael merupakan alumni INSEAD dan pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSL) dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia bagi Pengurusan Dana dan Perancangan Kewangan.