Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal KLCI-Linked Fund

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal KLCI-Linked Fund 3.77% 4.18% 4.64% 2.10% 187.50% 1.3498 15.91
Penanda aras 4.01% 1.85% -3.41% -10.13% 79.64%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia KLCI

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 10 April 2023 dan pembelian baharu atau penukaran akan dihentikan selepas 4 April 2023, waktu terakhir pada jam 4.00pm. Pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.

Principal KLCI-Linked Fund adalah dana pengesanan indeks yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang hingga jangka panjang dengan berusaha menyamai prestasi FTSE Bursa Malaysia KLCI.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang hingga jangka panjang
 • mahukan porfolio ekuiti yang sama prestasi dengan FTSE and Bursa Malaysia KLCI;
 • mencari peningkatan modal dan pendapatan;dan
 • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah mengikut lingkungan sasaran risiko Dana.

Maklumat Dana

Dasar PengagihanKelas MYR: Tiada pengagihan dijangka akan dibayar, bagaimanapun, pengagihan, jika ada, adalah sampingan dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung pada kadar faedah, keadaan pasaran dan prestasi Kelas.
 
Tempoh Masa PelaburanDisyorkan 3 tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan#Non-RSP: MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini. 
 
Pelaburan TambahanNon-RSP: MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: ​​​​​​MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur melabur dengan kami atau mana-mana pengedar kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit semasa unit dibeli. Kami akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam masa sepuluh ( 10 ) hari kalendar dari hari kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang utama Malaysia ( s ) yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk menangani unit amanah tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS ( jika ada ), hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum400 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pengeluaran Minimum400 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran8 Jun 2000
 

Rakan Kongsi Dana

 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Philip Mutual Bhd
 • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan*Sehingga 5.50% NAB seunit.
*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.z
 
Yuran PengurusanSehingga 0.95% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah

Sebelum 27 Oktober 2023, sehingga 0.07% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada)) NAV Dana.

Selepas 27 Oktober 2023, sehingga 0.045% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada)) NAV Dana.
 

Yuran PenukaranPertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari dana dan pelaburan ke dana Principal Malaysia's  lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana apabila  anda menukar dari (1) dana ke dana lain. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.  Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.