Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Global Technology Fund - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB () Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Global Technology Fund - Class MYR 8.69% 46.71% 0.00% 0.00% 43.34% 1.4334 299.20
Penanda aras 10.79% 45.99% 0.00% 0.00% 73.47%
Penanda aras : S&P Global 1200 Shariah Info Tech

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal melalui pelaburan dalam satu (1) CIS Islam, yang melabur terutamanya dalam portfolio terpelbagai syarikat berkaitan teknologi. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Dana ini bukan dana perlindungan modal atau dana jaminan modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mencari peningkatan modal dalam pelaburan sekuriti ekuiti;                                                                                                
 • mencari peningkatan pelaburan di dalam sektor teknologi sama ada di US dan serata dunia; dan/atau
 • bersedia memperolehi pulangan modal yang berubah-ubang sepanjang tempoh pelaburan

Klik dan ketahui lebih lanjut tentang:

Video Dana

Butiran Dana

Dasar PengagihanMemandangkan objektif pelaburan, kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berbeza-beza dari semasa ke semasa bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Pelaburan Permulaan

MYR 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.     
 

Pelaburan Tambahan

MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 

Tempoh Bertenang

Pelabur Individu yang Canggih mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda di NAV yang sama seunit apabila unit dibeli atau NAV lazim seunit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“Refund amount”). Kami akan membayar jumlah Bayaran Balik kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sekiranya terdapat keadaan yang tidak dijangka yang menyebabkan kelewatan dalam menerima hasil bertenang daripada Dana Sasaran, kami akan membayar kepada anda jumlah Bayaran Balik dalam tempoh lima (5) Hari Perniagaan dari tarikh penerimaan amaun Bayaran Balik daripada Dana Sasaran. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia’s atau seseorang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
 

Pengeluaran Minimum 

500 unit atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 

Tarikh Pelancaran14 Julai 2022
 

Rakan Kongsi Dana

 • AmBank (M) Berhad
 • AmBank Islamic
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Philip Mutual Berhad
 • UOB Kayhian
 • Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
 • Pengedar Principal

 

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami. 

 

 

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% daripada NAB seunit.
 
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah

Hingga 0.03% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 

Yuran Penukaran

Penukaran dianggap sebagai pengeluaran daripada Kelas dan pelaburan ke dalam dana Kelas atau Principal Malaysia’s yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan bayaran pensuisan bersamaan dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan bagi dana Kelas atau Principal Malaysia’s yang lain (atau kelasnya) untuk ditukar kepada. Yuran penukaran tidak akan dikenakan jika dana Kelas atau Principal Malaysia’s (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, kami boleh mengenakan MYR100 sebagai yuran pentadbiran untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 

Yuran PemindahanMaksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.