Principal Islamic Lifetime Enhanced Sukuk Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Enhanced Sukuk Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic Lifetime Enhanced Sukuk Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Enhanced Sukuk Fund) 7.60 % 8.60 % 15.90 % 25.65 % 114.10 % 1.0716 47.38
Benchmark 3.33 % 4.02 % 8.00 % 14.28 % 64.28 %
Penanda aras : 85% CIMB Islamic 1-Month Fixed Return Income Account-i (FRIA-i) + 15% FBM EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Apr-2020 2.57 2.59
Apr-2019 4.80 4.69
Apr-2018 4.45 4.23
Apr-2017 4.45 4.24
Apr-2016 4.45 4.21
Apr-2015 4.45 4.25
Mar-2014 4.45 4.31
Mar-2013 3.71 3.43

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Maklumat Umum

Untuk meningkatkan nilai pelaburan pemegang Unit dalam jangka masa sederhana dalam portfolio Sukuk dengan jangka masa paling banyak antara 3-10 tahun serta memberikan pendapatan tetap.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
• mahukan portfolio pelaburan yang pelbagai yang merangkumi Sukuk;
• mencari kelas aset yang tidak mudah berubah dengan pendedahan kepada ekuiti patuh Syariah;
• mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang; dan / atau
• boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah dalam jangka pendek.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka akan diedarkan setiap tahun mengikut budi bicara Pengurus.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum RM2,000.
Pelauran Tambahan RM500 atau lebih pada bila-bila masa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak berhenti bekerja hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya.


Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang didaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.Pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran  500 unit.
Tarikh Pelancaran 23 Februari 2005.

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Investment Bank - Retail Equities
  • CIMB Private Banking
  • Principal Distributors
  • Hong Leong Bank Berhad
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • Kenanga Investment Bank Berhad
  • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
  • Phillip Mutual Berhad
  • RHB Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 2.0% NAB seunit
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.0% setahun daripada NAB Dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.07% setahun daripada NAB Dana
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.

Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada dana Principal. Walau bagaimanapun, yuran pentadbiran RM100 ini dibebaskan untuk empat (4) pertukaran dana pertama dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.