Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Lifetime Balanced Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Balanced Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Lifetime Balanced Fund (formerly known as CIMB Islamic Balanced Fund) -2.89% -2.95% 16.74% 20.37% 236.65% 0.4870 786.51
Penanda aras -3.46% -5.17% 11.66% 11.27% 143.33%
Penanda aras : 30% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 30% MSCI AC Asia ex Japan Islamic Index + 40% CIMB Islamic 1-month Fixed Return Income Account-i (FRIA-i)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
May-2022 1.00 4.06
Sep-2021 1.68 3.19
Sep-2020 1.66 3.28
Sep-2019 1.83 3.79
Sep-2018 2.60 5.39
Sep-2017 2.35 4.64
Sep-2016 2.28 4.69
Sep-2015 1.15 2.47
Sep-2014 1.15 2.48
Nov-2013 1.05 2.26

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana patuh Syariah yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan jangka sederhana hingga panjang dalam modal dan pendapatan dengan melabur dalam pelaburan patuh Syariah yang dibenarkan.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mahukan portfolio yang pelbagai dengan pilihan untuk pendedahan ekuiti patuh Syariah yang lebih tinggi;
 • mencari pertumbuhan jangka panjang dalam modal dan pendapatan; dan/atau
 • boleh terima pulangan pelaburan yang mungkin turun naik sepanjang tempoh pelaburan

Maklumat Dana

Dasar pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan Dana. Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada objektif pelaburan dan prestasi dana.
 
Pelaburan permulaan# MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR1,000.00 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP. Senarai dana yang dibenarkan di bawah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS akan dikemas kini di laman web  www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my apabila KWSP menyemak senarai tersebut. Sebagai alaternatif, anda boleh meghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (03) 7723 7260 untuk maklumat lanjut.  
 
Pelaburan tambahan MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang Untuk pelabur yang melabur buat pertama kali dengan kami, anda mempunya enam (6) Hari Kerja dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh kami dan pengedar untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli. Pengurus akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk yuran perkhidmatan (jika ada) kepada anda dalam masa sepuluh (10) hari dari hari Pengurus menerima dokumen lengkap anda. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan kami untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan  individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham  tidak berhak mendapat hak bertenang. 

Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang dilulukan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 
Pengeluaran minimum 400 unit atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh pelancaran 8 Mac 2001

Rakan KongsI Dana

 • AmBank (M) Berhad
 • AmBank Islamic Berhad
 • AmInvestment Bank Berhad
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Private Banking
 • Perunding Skim Unit Amanah Principal
 • Hong Leong Bank Berhad
 • HSBC Amanah Malaysia Berhad
 • HSBC Bank Malaysia Berhad
 • IFAST Capital Sdn Bhd
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • OCBC Al-Amin Bank Berhad
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran pemohonan* Sehingga 6.5% daripada NAB seunit.

*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
 
Yuran pengurusan Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
 
Yuran pemegang amanah Sehingga 0.10% setahun termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing (jika ada) daripada NAB.
 
Yuran penukaran Penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada kelas dan pelaburan ke dalam kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelas). Anda juga mungkin dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran yang dibuat. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 
Yuran pemindahan Maksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.