Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Dividend Maximiser Fund (dahulunya dikenalo sebagai CIMB-Principal Global Dividend Maximiser Fund) - Kelas USD

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2020 1.02 5.12
Jul-2020 0.95 4.80
Apr-2020 0.86 4.80
Jan-2020 1.32 5.04
Nov-2019 1.24 4.80
Jul-2019 0.69 2.68
Jul-2016 0.85 4.00
Apr-2016 0.98 4.64
Dec-2015 2.06 9.40
Sep-2015 2.23 10.32

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dan potensi pertumbuhan modal kepada pelabur melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur dalam ekuiti atau sekuriti berkaitan ekuiti di seluruh dunia.


Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:
• merupakan seorang pelabur yang berwibawa:
• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang; dan / atau
• mencari pendedahan dalam ekuiti global yang disusun melalui dana sasaran.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan akan dilakukan setiap suku tahun bergantung pada tahap pendapatan Kelas dan / atau Dana. Walau bagaimanapun, jika tahap pendapatan yang dihasilkan memungkinkan, Pengurus boleh mengagihkan secara lebih kerap, mis. setiap bulan.
Tempoh masa pelaburan Jangka masa yang disyorkan ialah sederhana ke jangka masa Panjang yang merujuk kepada jangka masa antara 3 hingga 10 tahun atau lebih.
Pelaburan permulaan Minimum USD 10,000
Pelaburan tambahan Minimum USD 5,000
Tempoh bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.
Tarikh Pelancaran 11 Mei 2015

Rakan KongsI Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit
IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun daripada NAB
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari kelas dan pelaburan ke dana kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan Bayaran Beralih yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Penukaran Yuran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran USD 35 untuk setiap pertukaran yang dibuat dari mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.