Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Greater Bay Fund (Kelas SGD-Hedged)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (SGD) Saiz Dana (juta)
Principal Greater Bay Fund (Class SGD-Hedged) -16.36% -31.08% 0.00% 0.00% -22.13% 0.8050 0.49
Penanda aras -16.09% -26.14% 0.00% 0.00% 1.25%
Penanda aras : CSI SH-HK-SZ Greater Bay Area Development Thematic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Greater Bay Fund adalah dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini mencari peluang dengan melabur terutamanya dalam ekuiti syarikat yang akan mendapat keuntungan dari pembangunan di Greater Bay Area untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang; dan
 • mahukan pendedahan di Greater Bay Area;dan
 • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan/atau
 • bersedia mengambil risiko sederhana untuk potensi memperolehi pulangan modal sederhana dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

Maklumat Dana

 

Kategori/Jenis Dana Ekuiti / Pertumbuhan
 
Mata Wang Asas RMB
 
Penanda Aras Pembahagian secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Kami juga mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan dana.
 
Dasar Pengagihan Pembahagian secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Kami juga mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan dana.
 
Tempoh Masa Pelaburan Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah jangka sederhana hingga panjang, yang merujuk kepada jangka masa tiga (3) tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan Minimum SGD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
 
Pelaburan Tambahan  SGD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Waktu Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap yang diterima oleh kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia's dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC ingin berurusan dengan unit amanah tidak berhak menerima bertenang. 
 

Pengeluaran Minimum 100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 31 Oktober 2019
 

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank
 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran Permohonan Sehingga 5.00% NAB seunit
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun daripada NAB(termasuk yuran penjaga tempatan dan caj tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) daripada NAB.  Yuran sub-penjaga asing bergantung kepada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan
 
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Bayaran Permohonan Kelas dan Bayaran Permohonan kelas lain atau dana. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran sebanyak SGD 35 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran  dan / atau yuran pentadbiran.