Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal FTSE ASEAN 40 Malaysia ETF

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal FTSE ASEAN 40 Malaysia ETF 7.36% 9.70% -0.22% 9.24% 74.47% 1.7210 2.32
Penanda aras 9.49% 11.34% -0.10% 8.40% 65.10%
Penanda aras : FTSE ASEAN 40 INDEX

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jun-2021 6.18 3.86
Jun-2020 5.87 3.63

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan untuk memberi keputusan pelaburan yang, sebelum perbelanjaan, sesuai dengan prestasi Indeks Asas, tanpa mengira prestasinya.

Dana ini adalah Dana Dagangan Bursa (ETF) dimana sebahagian besar aset Dana akan dilaburkan ke dalam unit CIMB FTSE ASEAN 40 yang disenaraikan di Bursa Singapura (“Dana Singapura”).

Indeks Asas adalah Indeks FTSE/ASEAN 40 atau indeks penggantian seperti yang ditentukan oleh Pengurus Dana Singapura dan/atau Pengurus.

Pengenalan kepada Indeks Asas

Indeks FTSE/ASEAN 40 terdiri daripada 40 syarikat terbesar oleh nilai pasaran penuh yang disenaraikan di bursa saham Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam Indeks FTSE/ASEAN.

Nota: Penyedia indeks kepada Indeks Asas adalah tidak berkaitan dengan Pengurus.

Data Utama

Kategori Dana Dana Pengantara/Ekuiti Dagangan Bursa
Jenis Dana Penjejakan Indeks
Indeks Asas Indeks FTSE/ASEAN 40
Senarai Pertukaran Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad
Saiz Dana Permulaan yang Diluluskan 500 juta unit
Saiz Lot Papan Dagangan 100 unit
Mata Wang Dagangan Ringgit Malaysia (RM)
Agihan Pendapatan Secara tahunan, sekiranya ada (tertakluk kepada budi bicara Pengurus)
Tarikh Disenaraikan 9 Julai 2010
Kod Saham 0822EA
Nama Ringkas Saham CIMBA40
Kod ISIN MYL0822EA006
Kod Reuters CIAM.KL
Penanda Dana Bloomberg CIMBA40 MK
Penanda Indeks Bloomberg Indeks ASEAN40

Agihan Pendapatan

Tarikh EX 8 Jun 2021
Tarikh kelayakan 9 Jun 2021
Masa kelayakan 05:00:00 PM
Perkara kelayakan Agihan Pendapatan
Keterangan kelayakan Pengagihan Pendapatan Dikecualikan Cukai Akhir RM0.0618 seunit.
Hujung Tahun Kewangan 30 Jun 2021
Rekod pindahan saham & pendaftaran bakal ahli -
Nama pendaftar, alamat, nombor telefon

Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd

10th Floor, Exchange Square,

Bukit Kewangan,

50200 Kuala Lumpur.

Tel: 03-2034 7551   Fax: 03-2026 3712

Tarikh pembayaran 22 Jun 2021
a. Sekuriti yang dipindahkan ke Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 4:00 petang mengenai pemindahan 9 Jun 2021
b. Sekuriti yang didepositkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 12:30 petang berkenaan sekuriti yang dikecualikan daripada deposit mandatori 9 Jun 2021

c. Sekuriti yang dibeli di Bursa dengan asas kelayakan menurut Peraturan Pertukaran.

Bilangan saham/sekuriti baharu yang dikeluarkan (unit) (Jika berkenaan)  
Penunjuk kelayakan Mata Wang
Mata Wang Malaysian Ringgit (MYR)
Kelayakan dalam Mata Wang 0.0618

 

Peserta

Pengurus Principal Asset Manager
Penasihat CIMB Investment Bank Berhad
Penasihat Pelaburan Principal Asset Management (S) Pte Ltd
Pemegang Amanah Deutsche Trustees Malaysia Berhad
Participating Dealer
 • CIMB Bank Berhad
  Karu Ramesh Kumar / Khairul Azhar Isa / Ahmad Zairi Halip
  CIMB Bank Berhad
  11th Floor, Commerce Square
  Jalan Semantan, Damansara Heights
  50490 Kuala Lumpur
  Tel: (603) 2732 2158 / (603) 2084 9602 / (603) 2084 9959
  Fax: (603) 2096 2202 / (603) 2093 6098
  Email: cimbib.sbl@cimb.com

 

 • RHB Investment Bank Berhad
  Chan Man Shin / Mohd Syafieq Mohd Saufe
  RHB Investment Bank Berhad
  Derivatives & Structured Products
  Corporate & Investment Banking Services
  21st Floor, Plaza OSK, Jln Ampang, 50450 Kuala Lumpur
  Tel: (603) 2333 8428
  Fax: (603) 2163 4836
  Email: chan.man.shin@rhbgroup.com / mohdsyafieq.saufe@rhbgroup.com
Ejen Depositori yang Disahkan Senarai ejen depositori yang sah boleh didapati di laman web Bursa Sekuriti di www.bursamalaysia.com.