Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Emerging Markets Multi Asset Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Emerging Markets Multi Asset Fund) - Kelas EUR-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-09-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (EUR) Saiz Dana (juta)
Principal Emerging Markets Multi Asset Fund (formerly known as CIMB-Principal Emerging Markets Multi Asset Fund) Class EUR-Hedged -30.75% -32.69% -20.69% 0.00% -17.45% 0.8254 0.00

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memaksimumkan jumlah pulangan melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam aset pasaran baru muncul. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.


Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah tiga (3) tahun atau lebih. Dana ini paling sesuai untuk anda sekiranya:

 • merupakan seorang pelabur yang berwibawa;
 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • berusaha untuk memaksimumkan jumlah pulangan sementara bersedia menerima tahap ketidaktentuan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan pelaburan dalam dana sasaran yang melabur dalam pelbagai aset pasaran baru muncul yang aktif menyesuaikan pendedahan pelaburan

 

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan

Setiap suku tahun, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami. Kami berhak membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian Kelas. Sekiranya pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak signifikan, pengagihan apa pun mungkin tidak bermanfaat bagi anda kerana jumlah kos yang akan dikeluarkan dalam pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk memutuskan
jumlah yang akan diedarkan kepada anda. Kami juga mempunyai kebijaksanaan untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.

Tempoh masa pelaburan

Tiga (3) tahun atau lebih.

Pelaburan permulaan

Minimum EUR 2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

Perlaburan tambahan

Minimum EUR 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.

Pengeluaran Minimum

1,000 unit

Tarikh pelancaran

2 Julai 2018.

Rakan KongsI Dana

 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • Citibank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan

Sehingga 5.50% daripada NAB seunit 

Yuran Tahunan 

 

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas di Malaysia.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun daripada NAB Dana 

*Termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing

Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukar masuk mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. 

Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran EUR35 (atau setaraf) untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana Dana CIMB-Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Kami juga berhak mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.