Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal China Multi Asset Income Fund - Kelas USD

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal China Multi Asset Income Fund - Class USD -3.53% -26.28% -52.94% -37.02% -36.21% 0.5378 2.45
Penanda aras -4.77% -14.73% -32.50% -9.59% -0.21%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. The benchmark of the Target Fund is 50% MSCI China Net + 50% Markit iBoxx Asia Local Bond Index China Offshore for comparison purpose.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2023 0.36 5.05
Sep-2023 0.31 2.22
Jun-2023 0.77 5.05
Mar-2023 0.76 4.36
Dec-2022 0.73 4.20
Sep-2022 0.99 5.52
Jun-2022 1.03 5.08
Mar-2022 0.98 4.40
Dec-2021 0.96 3.84
Sep-2021 0.84 2.96
Jun-2021 0.61 2.00
Mar-2021 0.83 2.64
Dec-2020 0.76 2.48
Sep-2020 0.52 1.80
Jun-2020 0.66 2.48

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah Dana Pengumpan Borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia, yang bertujuan untuk menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal sederhana melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam portfolio pelbagai sekuriti yang berkaitan dengan China. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.


Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • adalah pelabur yang berwibawa;
 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
 • mahukan pendedahan kepada sekuriti yang berkaitan dengan China dan bersedia menerima turun naik sederhana yang berkaitan dengan pelaburan dalam dana sasaran
 • melabur dalam sekuriti yang berkaitan dengan China yang secara aktif menyesuaikan pendedahan pelaburannya,
 • mencari pendapatan tetap.

Maklumat Dana

Dasar PengagihanSuku tahunan, bergantung kepada keadaan pasaran, ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami. Kami mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan Kelas. Jika pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak penting, sebarang pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada anda kerana jumlah kos yang akan ditanggung dalam mana-mana pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah untuk pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk memutuskan jumlah yang akan diagihkan kepada anda. Kami juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
Nota: Dana boleh mengagihkan pendapatan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal dan/atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.
 
Tempoh Masa PelaburanDisyorkan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.
 
Pelaburan PermulaanUSD5,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanUSD1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangAnda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda di NAV yang sama bagi setiap Unit apabila unit dibeli atau NAV lazim bagi setiap Unit pada titik penyejukan (yang mana lebih rendah) (“Refund Amount”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat atau institusi, kakitangan Principal Malaysia’s dan orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
 
Pengeluaran Minimum1,000 unit atau apa-apa bilangan unit lain yang kami boleh membuat keputusan dari semasa ke semasa.
 
Baki Minimum5,000 unit atau apa-apa bilangan unit lain yang kami boleh membuat keputusan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran3 Julai 2017
 

Rakan Kongsi Dana

 • AmBank (M) Berhad
 • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • UOB Kayhian
 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran PemohonanSehingga 5.50% daripada NAV setiap unit
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun NAV Kelas (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.

Kami boleh mengenakan yuran pentadbiran USD35 (atau setara) untuk setiap pertukaran yang dibuat dari mana-mana Dana Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.