Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic PRS Plus Conservative - Kelas C

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB ( ) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic PRS Plus Conservative - Class C 0.61% 2.70% 2.98% 13.93% 39.82% 0.6085 1.60
Penanda aras 2.77% 4.92% 4.64% 13.79% 37.74%
Penanda aras : 60% Quant shop GII Short Index 20% CIMB Islamic 1-Year General Investment Account-i (GIA) 20% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2022 1.52 2.56
Oct-2021 3.19 4.94
Dec-2020 4.03 6.03

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang direka untuk membantu anda membina dan mengembangkan simpanan* anda untuk persaraan. Skim ini terdiri daripada pelbagai dana persaraan, yang anda boleh pilih untuk melabur berdasarkan keperluan persaraan anda, selera risiko dan profil umur anda. 

* Dana bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal


Dana ini sesuai untuk ahli yang:

• mahukan pelaburan patuh Syariah;
• menolak risiko; dan / atau
• mencari pemeliharaan modal.

Maklumat Dana

Kategori / Jenis Dana Sukuk
 
Penanda Aras 60% Quant shop GII Short Index + 20% CIMB Islamic 1-Year General Investment Account-i (GIA) + 20% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja.
 
Peruntukan Aset

• Sekurang-kurangnya 80% NAB Dana akan dilaburkan dalam Sukuk dan instrumen pasaran wang Islam, di mana minimum 20% NAB Dana akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang Islam dan sehingga 5% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam Sukuk yang tidak dinilai;
• Sehingga 20% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam ekuiti patuh Syariah; dan
• Sehingga 5% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair Islam untuk tujuan kecairan.
 

Risiko Principal Risiko khusus saham, risiko kredit dan lalai, risiko kadar faedah, risiko negara, risiko mata wang, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam skim pelaburan kolektif (CIS) Islam dan risiko ketidakpatuhan Syariah.
 
Dasar Pengagihan Dana tidak dijangka membayar pengagihan.
 
Tarikh Pelancaran 12 November 2012.
 
Akhir Tahun Kewangan 31 Ogos.
 
Tempoh bertenang Anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas sumbangan awal anda ( iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( "Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kita mesti mendapatkan kebenaran PPA terlebih dahulu sebelum meneruskan pembayaran balik. Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Caj Jualan ( jika ada ) kepada anda dalam RM dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan setelah mendapat kebenaran PPA. Harap maklum bahawa hak penyejukan ini hanya diberikan kepada Anggota pertama kali yang berdaftar dengan PPA yang melabur dengan mana-mana penyedia PRS. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengetua Malaysia, orang ( s ) yang didaftarkan oleh badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam PRS dan sumbangan yang dibuat kepada PRS oleh majikan bagi pihak pekerja tidak berhak mendapat hak berhenti.
 
Sumbangan Permulaan Minimum MYR 100
 
Sumbangan Tambahan Minimum MYR 50
 
Pengeluaran Minimum MYR 50 atau 100 unit
 

 

Rakan Kongsi Dana

  • Principal Distributors
  • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Principal Asset Management

Yuran Jualan* Maks. 0.50% daripada NAB seunit 
 
Yuran Pengurusan* 1.50% p.a. NAB Tabung
 
Yuran Penukaran Maksimum MYR 25 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan ke penyedia PRS yang lain.
 
Yuran Pemegang Amanah

0.04% p.a. NAB Dana ( Termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing )

 Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Bayaran pembukaan akaun PPA MYR 10
Yuran tahunan PPA^ MYR 8
Bayaran pengeluaran pra-persaraan PPA MYR 25 setiap transaksi
Bayaran pemindahan PPA (kepada penyedia PRS lain) MYR 25 setiap transaksi
Bayaran pentadbiran PPA # 0.04% p.a. NAB Dana


^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.