Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal PRS Plus Moderate - Kelas C

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-09-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal PRS Plus Moderate - Class C -8.23% -8.85% 8.13% 15.69% 49.91% 0.6678 3.75
Penanda aras -6.92% -6.75% -3.81% -6.40% 6.89%
Penanda aras : 60% FTSE Bursa Malaysia Top 100 + 40% Quant shop MGS Short Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2022 1.86 2.60
Oct-2021 2.98 3.82
Dec-2020 3.84 4.90

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang direka untuk membantu anda membina dan mengembangkan simpanan* anda untuk persaraan. Skim ini terdiri daripada pelbagai dana persaraan, yang anda boleh pilih untuk melabur berdasarkan keperluan persaraan anda, selera risiko dan profil umur anda. 
 

* Dana bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal.

Dana ini sesuai untuk ahli yang:

 • mencari kenaikan modal;
 • bersedia menerima beberapa turun naik nilai pelaburannya; dan / atau
 • mahukan portfolio ekuiti yang pelbagai dan Instrumen Pendapatan Tetap yang mungkin mempunyai pendedahan asing.

Maklumat Dana

Kategori/ Jenis Dana Seimbang
 
Penanda Aras

60% FTSE Bursa Malaysia 100% teratas + 40% Kuantiti MGS Short Index untuk tujuan perbandingan prestasi
 

Peruntukan Aset
 • Sekurang-kurangnya 40% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap, yang mana sehingga 5% daripada NAB Dana mungkin dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap yang belum dinilai;
 • Sehingga 60% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam ekuiti; dan
 • Sehingga 5% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair untuk tujuan kecairan.
   
Risiko Principal Risiko khusus saham, risiko kredit / lalai, risiko kadar faedah, risiko rakan niaga, risiko negara, risiko mata wang, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam waran / opsyen dan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam CIS.
 
Dasar Pengagihan Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Semua pendapatan yang diperolehi oleh anda akan dilaburkan semula secara automatik ke dalam Dana.
 
Tarikh Pelancaran 12 November 2012
 
Kewangan Akhir Tahun 31 Januari.
 
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Bekerja selepas caruman awal anda (iaitu.tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda.Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda pada NAB seunit yang sama apabila unit tersebut dibeli.Kami mesti mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada PPA sebelum meneruskan bayaran balik.Kami akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk Caj Jualan (jika ada) kepada anda dalam MYR dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar menerima kebenaran PPA.Harap maklum bahawa hak bertenang ini hanya diberikan kepada Ahli kali pertama yang berdaftar dengan PPA yang melabur dengan mana-mana penyedia PRS.Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia, individu yang didaftarkan oleh badan diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam PRS dan caruman yang dibuat kepada PRS oleh majikan bagi pihak pekerja tidak berhak kepada tempoh bertenang.
 
Sumbangan Minimum MYR 100
 
Sumbangan Tambahan Minimum MYR 50
 
Pengeluaran Minimum MYR 50 atau 100 unit
 

Rakan Kongsi Dana

 • Principal Distributors
 • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pengurusan Aset Principal

Caj Jualan# Maks. 0.50 daripada NAB seunit 
 
Yuran Pengurusan 1.50% p.a. daripada p.a. NAB dana
 
Yuran Pindahan (ke penyedia PRS lain) Maksimum MYR 25 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan ke penyedia PRS yang lain.
 
Yuran Pemegang Amanah

0.04% p.a. NAB dana

(Termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran asing dan caj)

Nota:

# Walaupun Caj Jualan maksimum yang dinyatakan di atas, anda boleh berunding dengan kami atau Pengedar kami untuk caj yang lebih rendah.Walau bagaimanapun, anda harus ambil perhatian bahawa kami atau Pengedar kami boleh, atas apa-apa sebab pada bila-bila masa, di mana berkenaan, menerima atau menolak permintaan anda dan tanpa perlu memberikan apa-apa sebab, sama ada secara amnya (untuk semua pelabur) atau khusus (untuk mana-mana pelabur tertentu atau sekumpulan pelabur) tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Bayaran pembukaan akaun PPA MYR 10
 
Bayaran tahunan PPA^ MYR 8
 
Bayaran pengeluaran pra-persaraan PPA MYR 25
 
Bayaran pemindahan PPA (kepada penyedia PRS lain) MYR 25
 
Bayaran pentadbiran PPA# 0.04% p.a. NAB dana
 


^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.