Principal PRS Plus Conservative (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal PRS Plus Conservative) - Kelas C

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal PRS Plus Conservative (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal PRS Plus Conservative) - Kelas C 0.20 % 2.83 % 11.07 % 20.39 % 29.88 % 0.6494 2.01
Benchmark 0.93 % 1.64 % 6.57 % 14.31 % 23.63 %
Penanda aras : 60% Quant shop MGS Short Index + 20% CIMB Bank 1-Year Fixed Deposit Rate + 20% FTSE Bursa Malaysia Top 100

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberi ahli simpanan modal * melalui pelaburan terutamanya dalam instrumen pendapatan tetap.

Nota * Dana ini bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal.

Dana ini sesuai untuk ahli yang:

  • tidak mengambil risiko; dan / atau
  • mencari pemeliharaan modal.


Nota:
- Sebelum 1 Mac 2021: Di mana Ahli berada dalam Pilihan Lalai, Dana ini dipilih untuk ahli yang berumur 50 tahun ke atas.
- Berkuat kuasa mulai 1 Mac 2021: Di mana Ahli berada dalam Pilihan Lalai, Dana ini dipilih untuk ahli yang berumur 55 tahun ke atas.

Maklumat Dana

Kategori/ Jenis Dana Teras (Konservatif)
Penanda Aras

60% Quant shop MGS Short Index + 20% CIMB Bank Kadar Deposit Tetap 1 Tahun + 20% FTSE Bursa Malaysia 100 Teratas.

Nota: Profil risiko Dana tidak sama dengan profil risiko penanda aras.

Peruntukan Aset

Sebelum 1 Jun 2020

  • Sekurang-kurangnya 80% NAB dana akan dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang, di mana minimum 20% NAB dana akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang;
  • Sehingga 20% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam ekuiti; dan
  • Sehingga 5% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair untuk tujuan kecairan.

Berkuat kuasa mulai 1 Jun 2020

  • Sekurang-kurangnya 80% NAB dana akan dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang, di mana minimum 20% NAB dana akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang dan sehingga 5% NAB dana mungkin dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap yang tidak dinilai;
  • Sehingga 20% NAB Dana akan dilaburkan dalam ekuiti; dan
  • Sehingga 5% NAB dana akan dilaburkan dalam aset cair untuk tujuan kecairan.
Risiko Principal Risiko khusus saham, risiko kredit / lalai, risiko kadar faedah dan risiko rakan niaga.
Dasar Pengagihan Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan.
Tarikh Pelancaran 12 November 2012
Kewangan Akhir Tahun 31 Januari.
Tempoh Bertenang Enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh Penyedia PRS. Harap maklum bahawa hak bertenang ini hanya diberikan kepada ahli yang pertama kali berdaftar dengan PPA yang melabur dengan mana-mana penyedia PRS.
Sumbangan Minimum RM 100
Sumbangan Tambahan Minimum RM 50
Pengeluaran Minimum RM 50 atau 100 unit.

Rakan Kongsi Dana

  • Principal Distributors
  • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pengurusan Aset Principal

Caj Jualan Maks. 0.50% daripada NAB seunit *
Yuran Pengurusan 1.50% p.a. daripada p.a. NAB dana
Yuran Pindahan (ke penyedia PRS lain) Maks. RM25
Yuran Pemegang Amanah^ 0.04% p.a. NAB dana

Nota:
* Yuran Pengurusan tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.
  ^ Yuran Pemegang Amanah tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan. Yuran Pemegang Amanah merangkumi yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing.

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Bayaran pembukaan akaun PPA RM 10*
Bayaran tahunan PPA^ RM 8
Bayaran pengeluaran pra-persaraan PPA RM 25
Bayaran pemindahan PPA (kepada penyedia PRS lain) RM 25
Bayaran pentadbiran PPA# 0.04% p.a. NAB dana

* Bayaran ini akan dibebaskan dengan syarat berikut:
  1) Sumbangan minimum RM1,000 bagi setiap transaksi;
  2) RSP bulanan minimum RM100 sebulan melalui bank yang dibenarkan; atau
  3) Syarat-syarat lain yang mungkin kami putuskan dari semasa ke semasa.
  ^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
  # Bayaran pentadbiran PPA tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.