Bimbang dengan ketidaktentuan pasaran? Pelbagaikan portfolio pelaburan anda dengan dana pendapatan tetap.

Walaupun ketidaktentuan dan kerugian jangka pendek mungkin meresahkan anda, perkara ini boleh menjadi desakan untuk anda menukar cara melabur dengan harapan bagi mendapat pulangan yang lebih baik. Kami memahami bahawa wang dan emosi berkait rapat. Di samping itu, kami juga menasihati anda untuk mengelakkan tindakan panik dan kekal fokus pada matlamat dan objektif pelaburan jangka panjang anda.

Tumpukan pada perkara yang anda boleh kawal

Memandangkan anda tidak dapat mengawal ketidaktentuan pasaran, maka lebih baik anda menghabiskan tenaga mental anda pada faktor-faktor yang anda boleh kawal - seperti campuran pelaburan anda. Satu campuran pilihan pelaburan yang pelbagai dapat menyelaraskan portfolio anda terhadap toleransi anda pada risiko dengan lebih baik dan dapat mengharungi kenaikan dan penurunan pada pasaran. Tidak semua pilihan pelaburan naik dan turun pada masa yang sama.

Penyelesaian pendapatan tetap boleh menjadi bahagian penting untuk sebarang portfolio yang pelbagai

Bon biasanya disyorkan, bersama dengan ekuiti, sebagai sebahagian daripada portfolio yang pelbagai dalam membantu mengagihkan risiko terhadap portfolio anda.
Campuran pelaburan anda mungkin perlu berubah sekali-sekala untuk memastikan semuanya seimbang dengan matlamat jangka panjang anda.

Peranan dan manfaat dana pendapatan tetap dalam portfolio pelaburan anda.

higher returns Potensi pulangan lebih tinggi berbanding pelaburan tunai
Melabur dalam bon secara amnya menawarkan pulangan yang lebih baik daripada dana pasaran wang atau instrumen bank.

regular income Menjana aliran pendapatan biasa yang berpotensi
 Dengan melabur dalam bon, anda boleh menerima aliran pendapatan biasa dengan hasil yang biasanya lebih tinggi daripada faedah daripada deposit biasa.

reduce risk Kurangkan risiko terhadap modal
Potensi pembayaran balik pelaburan asal dalam bon dapat membantu pelabur yang prihatin tentang melindungi modal bagi memenuhi keperluan kewangan dengan lebih pasti.

​ higher returns Ketidaktentuan yang lebih rendah berbanding pelaburan ekuiti
Penyertaan bon boleh membawa kestabilan pada portfolio pelaburan anda kerana bon mempunyai tahap ketaktentuan yang lebih rendah daripada pelaburan ekuiti.

Pandangan kami mengenai pelaburan pendapatan tetap

Serantau

(Asia Pasifik tidak termasuk Jepun)
 

 

  1. Terdapat banyak peluang dalam mata wang tempatan Asia dan kredit China kerana hasilnya kekal menarik.
  2. Kami meramalkan bon Asia akan memberikan pulangan sebanyak 3.5% sehingga 4.5% pada tahun 2020.

  3. Bank-bank pusat Asia akan terus melonggarkan dasar monetari untuk membantu memacu pertumbuhan

Malaysia
  1. Bank Negara Malaysia menurunkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) sebanyak 50 mata asas kepada 2%.
     
  2. Menumpukan pada penerbit dengan metrik kredit yang lebih kukuh dan berdaya tahan dengan pilihan terhadap kertas separa berdaulat dan dinilai tinggi.

Kekal tenang dan terus melabur

Kami menawarkan anda peluang untuk melabur dalam portfolio aset campuran yang menggabungkan pertumbuhan dan pendapatan serta ciri pilihan global, serantau, sejagat atau patuh Syariah. Biarkan kami membantu mempelbagaikan portfolio anda untuk memenuhi keperluan jangka panjang dan toleransi risiko anda. Berikut ialah model peruntukan aset kami untuk portfolio Sedikit Konservatif dan Sederhana:

mild conservative

moderate portfolio

shariah compliant

shariah compliant

Mari kita mulakan!

Sekiranya anda mencari beberapa perspektif dan pemahaman tambahan mengenai pasaran dan bagaimana ia mempengaruhi matlamat pelaburan jangka panjang anda, sila hubungi dan bekerjasama dengan:

principal consultant Perunding Principal anda

relationship manager Pengurus Perhubungan bank anda

Atau, mulakan atas talian dengan EPF i-Invest, yang membolehkan anda menguruskan simpanan Akaun 1 KWSP anda dengan cepat dan mudah.

Sila klik di sini untuk lihat dan muat turun dalam format PDF.


Kenyataan:
Kami mendasari dokumen ini pada maklumat yang diperoleh daripada sumber yang kami anggap sebagai boleh dipercayai, tetapi kami tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan atau menerima sebarang tanggungjawab mahu pun liabiliti mengenai ketepatan, kelengkapan atau kebenarannya. Pengungkapan pendapat yang terkandung dalamnya merupakan pendapat Principal Asset Management Berhad (sebelumnya dikenali sebagai CIMB-Principal Asset Management Berhad) sahaja dan boleh berubah tanpa pemberian notis. Dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran atau permintaan tawaran untuk membeli atau melanggan atau menjual produk pelaburan Principal Asset Management Berhad.


Orang yang ingin bergantung pada maklumat ini harus melakukan penilaian risiko dan manfaat mereka sendiri atau berunding secara langsung dengan sumber maklumat atau mendapatkan nasihat profesional.


Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus, Memorandum Maklumat, dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan ("dokumen yang disebutkan") sebelum melabur. Antara lain, anda harus mempertimbangkan bayaran fi dan caj yang terlibat. Dokumen relevan yang disebutkan termasuk sebarang penambahannya dan Lembaran Sorotan Produk (jika ada) yang didaftarkan dan/atau diserahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang tidak bertanggungjawab atas kandungan tersebut. Salinan dokumen relevan yang disebutkan  termasuk penambahannya dan Lembaran Sorotan Produk (jika ada) boleh didapati di pejabat kami, pengedar atau laman web kami di www.principal.com.my. Penerbitan setiap unit yang berkaitan dengan dokumen yang disebutkan hanya akan dilakukan setelah menerima permohonan yang disebut dan disertakan salinan dokumen relevan yang disebutkan. Sila maklum bahawa pelaburan dalam dana unit amanah, dana borong dan/atau skim persaraan swasta mempunyai risiko. Satu garis panduan mengenai pelbagai risiko yang terlibat dijelaskan dalam dokumen yang disebutkan yang berkaitan. Harga unit dan agihan yang perlu dibayar, jika ada, boleh turun dan juga naik. Apabila prestasi masa lalu disebut, prestasi dana masa lalu tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depannya. Di mana pembiayaan pinjaman unit saham tersedia, anda disarankan untuk membaca dan memahami kandungan penyataan risiko pendanaan pembiayaan unit amanah sebelum memutuskan untuk meminjam bagi membeli unit. Sekiranya pembahagian/pengagihan unit diisytiharkan, anda dinasihatkan bahawa setelah penerbitan unit/pengagihan tambahan, NAB per unit akan dikurangkan dari NAB pemisahan pra-unit /NAB sebelum pengagihan menjadi NAB pemisahan pasca-unit/ NAB selepas pengagihan. Apabila pembahagian unit diisytiharkan, anda dinasihatkan bahawa nilai pelaburan anda dalam ringgit Malaysia tidak akan berubah selepas pengagihan unit tambahan.