Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Lifetime Balanced Income Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Lifetime Balanced Income Fund -2.72% -1.27% 14.68% 15.85% 414.10% 0.6590 178.50
Penanda aras -0.63% -1.22% -0.45% -1.78% 141.92%
Penanda aras : 60% FBM100 + 40% CIMB Bank 1-Month Fixed Deposit Rate

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Apr-2022 2.07 5.98
Sep-2021 3.08 4.20
Sep-2020 3.04 4.31
Sep-2019 2.73 4.06
Sep-2018 4.05 5.39
Oct-2017 5.25 6.84
Oct-2016 5.25 6.94
Oct-2015 5.00 6.57
Oct-2014 5.20 5.95
Nov-2013 5.17 6.07

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat umum

Untuk mencari pertumbuhan jangka panjang dalam modal dan pendapatan dengan melabur dalam semua jenis pelaburan.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:  

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • bersikap lebih konservatif dalam pelaburan;
  • mencari peningkatan modal, dengan pemerolehan pendapatan sebagai keutamaan yang kedua.
  • mahukan portfolio seimbang yang merangkumi ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap;

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus boleh menggunakan budi bicara mereka untuk mengagihkan sebahagian atau semua pendapatan yang boleh diagihkan oleh Dana. Bergantung pada objektif pelaburan dan prestasi Dana, pengagihan (jika ada) mungkin berbeza-beza dari semasa ke semasa.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih lama.
Pelaburan Permulaan Minimum RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh bertenang 

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 200 unit.
Tarikh Pelancaran  10 Ogos 1995.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 6.50% NAB seunit
Yuran Pengurusan Sehingga 1.50% setahun daripada NAB dana
Yuran Pemegang Amanah Kadar yang digunakan untuk pengiraan Yuran Pemegang Amanah tahunan adalah seperti berikut:
Saiz Dana % setahun daripada NAB Dana
RM20 juta yang pertama 0.06
RM20 juta yang seterusnya 0.05
RM20 RM20 juta yang seterusnya 0.04
RM20 RM20 juta yang seterusnya 0.03
RM20 RM20 juta yang seterusnya 0.02
Apa-apa amaun melebihi RM100 juta 0.01
Yuran Penukaran Memandangkan penukaran dianggap sebagai pengeluaran daripada satu (1) dana untuk dilaburkan ke dalam satu dana yang lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang bersamaan dengan perbezaan nilai (jika ada) antara Yuran-yuran Permohonan bagi dua (2) dana ini. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya Yuran Permohonan bagi dana yang akan ditukar masuk adalah lebih rendah. Pengurus turut mengenakan yuran pentadbiran sebanyak RM100 bagi setiap penukaran keluar daripada Dana. Pengurus juga boleh mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.