Principal Lifetime Balanced Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-07-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Lifetime Balanced Fund -0.41% 1.08% 2.75% 18.48% 518.47% 0.3801 52.53
Penanda aras -4.78% -3.19% -7.77% 0.16% 224.60%
Penanda aras : 70% FBM100 + 30% CIMB Bank 1-Month Fixed Deposit Rate

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jan-2021 1.27 3.13
Jan-2020 2.00 5.13
Jan-2019 1.73 4.34
Jan-2018 2.65 5.92
Jan-2017 2.45 6.01
Jan-2016 2.55 5.66
Jan-2015 3.00 5.89
Jan-2014 3.00 6.24
Jan-2013 2.69 5.90

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Lifetime Balanced Fund adalah dana seimbang yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan nilai pelaburan dalam jangka panjang melalui pelaburan dalam gabungan pelbagai aset Malaysia.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
  • mahukan portfolio seimbang yang merangkumi ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap;
  • menyedari bahawa dana yang mempunyai kepelbagaian cenderung menghasilkan pulangan yang lebih lancar dari masa ke masa daripada dana yang melabur hanya dalam satu kelas aset seperti ekuiti; dan / atau
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka akan diedarkan setahun sekali setiap Januari mengikut budi bicara Pengurus.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 400 unit
Tarikh Pelancaran 12 Mac 1998

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 5.00% NAB seunit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.85% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.08% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.