Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Kelas MYR EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class MYR -4.16% -9.46% 28.02% 41.27% 225.22% 0.2378 4,453.40
Penanda aras 3.24% 8.00% 25.97% 46.93% 134.94%
Penanda aras : 8% p.a.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Apr-2022 0.19 3.24
Jan-2022 0.17 2.64
Oct-2021 0.08 1.28
Jul-2021 0.23 3.44
Apr-2021 0.21 3.08
Jan-2021 0.20 2.96
Oct-2020 0.37 3.72
Jul-2020 0.21 2.32
Apr-2020 0.17 2.16
Jan-2020 0.37 3.80
Oct-2019 0.31 3.48
Jul-2019 0.26 2.76
Mar-2019 0.24 2.72
Dec-2018 0.14 1.48
Jul-2018 0.37 3.96

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
3:4 0.4259 0.2434
2:5 0.3602 0.2573

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan tetap dengan melabur terutamanya di rantau Asia Pasifik kecuali Jepun dan pada masa yang sama bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai dari rantau Asia Pasifik kecuali Jepun;
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk pulangan modal yang berpotensi sederhana dalam jangka masa panjang; dan / atau
  • mencari pendapatan tetap.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh kelas masing-masing, Kelas tersebut bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatannya yang dapat diagihkan setiap suku tahun.
 
Pelaburan Permulaan Bukan Pelan Simpanan Biasa ("RSP") dan RSP: Minimum RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan Bukan Pelan Simpanan Biasa ("RSP") dan RSP: RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan kembali kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB yang sama per unit semasa unit dibeli. Kami akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam masa tujuh (7) Hari Perniagaan atau sepuluh (10) hari, mana yang lebih rendah, dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang-orang Principal Malaysia dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Principal Malaysia atau mana-mana Pengedar kami tidak berhak mendapat hak bertenang. Selain itu, jika anda telah melabur melalui EPF-MIS (jika ada), hak bertenang anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.

 

Pengeluaran Minimum 800 unit
Tarikh Pelancaran 25 April 2011

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit.
IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Dana di Mallaysia.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) pada NAB Dana. Bayaran sub-penjaga asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan caj tunggakan bulanan.
 
Yuran Penukaran Anda juga mungkin dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dan Yuran Permohonan dana kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR100 untuk setiap pertukaran yang dibuat.