Principal Islamic PRS Plus Growth (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic PRS Plus Growth) - Kelas X

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic PRS Plus Growth (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic PRS Plus Growth) - Kelas X -2.95 % 1.61 % 10.81 % 23.74 % 43.94 % 0.7197 42.96
Benchmark 2.66 % 3.72 % 7.77 % 15.15 % 26.04 %
Penanda aras : 70% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 30% Quant shop GII Short Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Maklumat Umum

Dana ini berusaha untuk menyediakan pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan melabur dalam portfolio ekuiti patuh Syariah terutamanya dengan beberapa pendedahan dalam sukuk.

Dana ini sesuai untuk para Ahli yang:

 • mahukan pelaburan yang patuh Syariah;
 • sedang mencari peningkatan modal;
 • bersedia menerima perubahan ketara dalam nilai pelaburannya; dan/atau
 • mahukan kepelbagaian portfolio ekuiti patuh Syariah dan Sukuk yang mungkin mempunyai pendedahan asing.

 


Nota:
- Sebelum 1 Mac 2021: Di mana Ahli berada dalam Pilihan Lalai, Dana ini dipilih untuk ahli yang berumur di bawah 40 tahun.
- Berkuat kuasa mulai 1 Mac 2021: Di mana Ahli berada dalam Pilihan Lalai, Dana ini dipilih untuk ahli yang berumur di bawah 45 tahun.

 

 

Butiran Dana

Kategori/Jenis Dana Teras (Pertumbuhan)
Penanda Aras

Sebelum 1 Jun 2020
70% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 30% Quant shop GII Short Index untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja.

Berkuat kuasa mulai 1 Jun 2020*
90% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 10% Quant shop GII Short Index untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja.
* Komposisi penanda aras akan diubah untuk mencerminkan peruntukan pelaburan yang disemak Dana.

Pembahagian Aset Sebelum 1 Jun 2020
 • Sekurang-kurangnya 30% NAB Dana akan dilaburkan di Sukuk;
 • Sehingga 70% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam ekuiti patuh Syariah; dan
 • Sehingga 5% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair Islam untuk tujuan kecairan.
 Berkuat kuasa mulai 1 Jun 2020
 • Sekurang-kurangnya 10% NAB Dana akan dilaburkan di Sukuk;
 • Sehingga 10% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam Sukuk yang belum dinilai;
 • Sehingga 90% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam ekuiti patuh Syariah; dan
 • Sehingga 5% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair Islam untuk tujuan kecairan.
Risiko Principal Risiko khusus saham, risiko kredit dan lalai, risiko kadar faedah, risiko negara, risiko mata wang, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam waran patuh Syariah / pilihan Islam dan pengkelasan semula risiko status Syariah.
Dasar Pengagihan Dana ini tidak dijangka untuk membayar sebarang pengagihan.
Tarikh Pelancaran 12 November 2012.
Hujung Tahun Kewangan 31 Ogos.
Tempoh Bertenang Enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Penyedia PRS. Sila ambil perhatian bahawa hak tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada Ahli yang pertama kali mendaftar dengan mana-mana penyedia PRS.
Sumbangan Minimum Tiada
Sumbangan Tambahan Minimum Tiada
Pengeluaran Minimum RM100 atau 200 unit

 

Rakan Kongsi Dana

 • Principal Distributors
 • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran dan caj yang dikenakan oleh Principal Asset Management

Caj Jualan Tiada
Yuran Pengurusan 1.40% setahun daripada NAB Dana
Yuran Penukaran (kepada penyedia PRS lain) Maksimum RM25 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan ke penyedia PRS yang lain.
Nota: Semua transaksi pemindahan antara penyedia PRS hanya dibenarkan untuk Unit Vested.
Yuran Pemegang Amanah 0.04% setahun daripada NAB Dana

* Yuran Pengurusan tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.
^ Yuran Pemegang Amanah tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan. Yuran Pemegang Amanah merangkumi yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing.

Yuran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Yuran pembukaan akaun PPA RM 10*
Yuran tahunan  PPA^ RM 8
Yuran pengeluaran pra-persaraan PPA RM 25 setiap transaksi
Yuran penukaran PPA (kepada penyedia PRS lain)  RM 25 setiap transaksi
Yuran pentadbiran PPA# 0.04% setahun daripada NAB Dana

** Bayaran ini akan ditanggung oleh kami.
^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan terakru setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.