Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic PRS Plus Moderate - Kelas X

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-09-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic PRS Plus Moderate - Class X -9.58% -10.68% 2.03% 8.41% 40.79% 0.6225 4.26
Penanda aras -7.28% -7.39% -1.10% 0.37% 17.84%
Penanda aras : 60% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 40% Quant shop GII Short Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2022 1.48 2.31
Oct-2021 3.52 4.66
Dec-2020 3.85 5.06

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang direka untuk membantu anda membina dan mengembangkan simpanan* anda untuk persaraan. Skim ini terdiri daripada pelbagai dana persaraan, yang anda boleh pilih untuk melabur berdasarkan keperluan persaraan anda, selera risiko dan profil umur anda. 

* Dana bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal

Dana ini sesuai untuk para Ahli yang:
 • mahukan pelaburan yang patuh Syariah;
 • bersedia menerima beberapa turun naik dalam nilai pelaburannya; dan/atau
 • mahukan portfolio ekuiti dan Sukuk patuh Syariah yang pelbagai yang mungkin mempunyai pendedahan asing.

Butiran Dana

Kategori / Jenis Dana Seimbang (Patuh shariah)
 
Penanda Aras

60% FTSE Bursa Malaysia EMAS Indeks Syariah + 40% Indeks Singkat GII kedai Quant untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja.
 

Pembahagian Aset
 • Sekurang-kurangnya 40% NAB dana akan dilaburkan dalam Sukuk, di mana sehingga 5% daripada NAB Dana boleh dilaburkan dalam Sukuk tidak ternilai  ;
 • Sehingga 60% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam ekuiti patuh Syariah; dan
 • Sehingga 5% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair Islam untuk tujuan kecairan.
   
Risiko Principal Risiko spesifik saham, risiko kredit/kegagalan, risiko kadar faedah, risiko rakan niaga, risiko negara, risiko mata wang, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam waran patuh Syariah/ opsyen Islam,risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam skim pelaburan kolektif (CIS) Islam dan risiko ketidakpatuhan Syariah.
 
Dasar Pengagihan Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Semua pendapatan yang diperolehi oleh anda akan dilaburkan semula secara automatik ke dalam Dana.
 
Tarikh Pelancaran 12 November 2012.
 
Hujung tahun kewangan 31 Ogos.
 
Tempoh Betenang Anda mempunyai enam (6) Hari Bekerja selepas caruman awal anda (iaitu.tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda.Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda pada NAB seunit yang sama apabila unit tersebut dibeli.Kami mesti mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada PPA sebelum meneruskan bayaran balik.Kami akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk Caj Jualan (jika ada) kepada anda dalam MYR dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar menerima kebenaran PPA.Harap maklum bahawa hak bertenang ini hanya diberikan kepada Ahli kali pertama yang berdaftar dengan PPA yang melabur dengan mana-mana penyedia PRS.Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia, individu yang didaftarkan oleh badan diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam PRS dan caruman yang dibuat kepada PRS oleh majikan bagi pihak pekerja tidak berhak kepada tempoh bertenang.
 
Sumbangan Minimum Nil
 
Sumbangan Tambahan Minimum Nil
 
Pengeluaran Minimum MYR 100 atau 200 Unit.
 

Rakan Kongsi Dana

 • Principal Distributors
 • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran dan caj yang dikenakan oleh Principal Asset Management

Caj Jualan# Nil
 
Yuran Pengurusan 1.40% setahun daripada NAB Dana
 
Yuran Penukaran (kepada penyedia PRS lain) Maksimum MYR 25 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan ke penyedia PRS yang lain.
 
Yuran Pemegang Amanah

0.04% p.a. NAB dana

(Termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran asing dan caj)
 

Yuran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Yuran pembukaan akaun PPA* MYR 10
Yuran tahunan  PPA^ MYR 8
Yuran pengeluaran pra-persaraan PPA MYR 25 setiap transaksi
Yuran penukaran PPA (kepada penyedia PRS lain)  MYR 25 setiap transaksi
Yuran pentadbiran PPA# 0.04% setahun daripada NAB Dana

** Bayaran ini akan ditanggung oleh kami.
^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan terakru setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.