Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equity (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity) - Kelas X

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-08-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equity (formerly known as CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity) - Class X 6.60% 18.80% 33.83% 72.52% 173.38% 1.2883 39.47
Penanda aras 5.26% 8.00% 25.97% 46.94% 97.35%
Penanda aras : The Fund has a target return of 8% per annum This is not a guaranteed return and is only a measurement of the Fund’s performance. The Fund may not achieve the target return in any particular financial year but targets to achieve this growth over the long-term.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2020 7.23 5.75

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang dirancang untuk memudahkan ahli mengumpulkan simpanan * untuk persaraan.

Dana ini sesuai untuk ahli yang mencari penghargaan modal; bersedia menerima turun naik yang ketara dalam nilai pelaburannya; dan / atau mahukan pelaburan di rantau Asia Pasifik kecuali Jepun.

Nota* Dana ini bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal.

 

Maklumat Dana

Kategori/Jenis Dana Dana Pengantara - Ekuiti
Penanda Aras

Dana ini mempunyai sasaran pulangan 8% setahun. Ini bukan pulangan yang dijamin dan hanya ukuran prestasi Dana. Dana mungkin tidak mencapai sasaran pulangan pada tahun kewangan tertentu tetapi sasaran untuk mencapai pertumbuhan ini dalam jangka masa panjang.

Pembahagian Aset

Sebelum 1 Jun 2020

 • Sekurang-kurangnya 95% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam Dana Pendapatan Dinamik Asia Pasifik CIMB-Principal;
 • Sehingga 5% daripada NAB Dana akan dilaburkan dalam aset cair untuk tujuan mudah tunai.

Berkuat kuasa mulai 1 Jun 2020

 • Sekurang-kurangnya 85% NAB Dana akan dilaburkan dalam Dana Sasaran; dan
 • Sehingga 15% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair untuk tujuan kecairan.
Risiko Principal Risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam Dana Sasaran dan risiko Penumpuan.
Risiko Dana Sasaran Risiko khusus saham, risiko negara, risiko kecairan, risiko mata wang, risiko kredit dan ingkar, risiko kadar faedah, risiko yang berkaitan dengan pelaburan di CIS dan risiko pelaburan di pasaran baru muncul.
Dasar Pengagihan Dana ini tidak dijangka untuk membayar sebarang pengagihan.
Tarikh Pelancaran 12 November 2012
Hujung Tahun Kewangan 31 Januari
Tempoh Bertenang Enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Penyedia PRS. Sila ambil perhatian bahawa hak tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada Ahli yang pertama kali mendaftar dengan mana-mana penyedia PRS.
Sumbangan Minimum Tiada
Sumbangan Tambahan Minimum Tiada
Pengeluaran Minimum RM100 atau 200 Unit

 

Rakan Kongsi Dana

 • Principal Distributors
 • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran dan caj yang dikenakan oleh Principal Asset Management

Caj Jualan* Tiada
Yuran Pengurusan 1.40% setahun daripada NAB Dana
Yuran Penukaran (kepada penyedia PRS lain) Maksimum RM25 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan ke penyedia PRS yang lain.
Nota: Semua transaksi pemindahan antara penyedia PRS hanya dibenarkan untuk Unit Vested.
Yuran Pemegang Amanah^ 0.04% setahun daripada NAB Dana

* Yuran Pengurusan tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.
^ Yuran Pemegang Amanah tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan. Yuran Pemegang Amanah merangkumi yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing.

Yuran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Yuran pembukaan akaun PPA RM 10*
Yuran tahunan PPA*** RM 8
Yuran pengeluaran pra-persaraan PPA  RM 25 setiap transaksi
Yuran penukaran PPA (kepada penyedia PRS lain)  RM 25 setiap transaksi
Yuran pentadbiran PPA**** 0.04% setahun daripada NAB Dana

** Bayaran ini akan ditanggung oleh kami.
^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.