Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal US High Conviction Equity Fund (Kelas USD)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal US High Conviction Equity Fund adalah dana borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan di Amerika Syarikat. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana paling sesuai untuk anda jika anda:

 • mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
 • ingin mempelbagaikan keseluruhan portfolio pelaburan anda dengan melabur saham kelas aset, khususnya saham ekuiti AS;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang;dan
 • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal US High Conviction Equity Fund.

Video Dana

Butiran Dana

Dasar pengagihan Berdasarkan objektif Dana', kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan,jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berbeza dari semasa ke semasa bergantung kepada prestasi Dana.
 
Pelaburan Permulaan USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
(Pelan Simpanan Biasa ("RSP") tidak tersedia buat masa ini.)
 
Pelaburan Tambahan USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
(Pelan Simpanan Biasa ("RSP") tidak tersedia buat masa ini.)
 
Tempoh Bertenang Untuk pelabur individu pertama yang melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami, anda mempunyai enam (6) Hari Waktu Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap yang diterima oleh kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia's dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC ingin berurusan dengan unit amanah Principal Malaysia atau mana-mana Pengedar kami tidak berhak mendapat tempoh bertenang.
 
Pengeluaran Minimum 100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 12 January 2022.

Rakan Kongsi Dana

 • Affin Bank Bhd
 • AmBank (M) Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Philip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • UOB Kayhian
 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.00% NAB seunit.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.06% setahun NAB dana (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 

Yuran Penukaran

 

Penukaran dianggap sebagai penarikan dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke satu kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran USD 35 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Pengurus atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemindahan Maksimum USD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.