Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Titans Income Plus Fund - Kelas D

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Titans Income Plus Fund - Class D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19% 1.1019 0.31
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.15%
Penanda aras : 50% FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index 50% MSCI AC Asia ex Japan

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana ekuiti yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia.Dana ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pelabur untuk memperoleh pendapatan yang konsisten dan stabil dengan melabur dalam portfolio kepelbagaian ekuiti hasil dividen dan sekuriti pendapatan tetap. Dana juga dapat memberikan potensi pertumbuhan modal yang sederhana dalam jangka masa sederhana hingga jangka panjang. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana ini sesusai untuk pelabur yang:
 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
 • mahukan portfolio ekuiti yang pelbagai dengan pendedahan asing;
 • mencari pendapatan yang stabil melalui ekuiti yang menawarkan potensi pendapatan dan pertumbuhan yang stabil dalam jangka sederhana hingga jangka panjang; dan
 • dapat menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

Butiran Dana

Dasar PengagihanPengedaran (jika ada) dijangka diedarkan setiap tahun, bergantung pada prestasi Kelas dan mengikut budi bicara kami.
 
Pelaburan Permulaan

Non-RSP : Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP : Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.


 

Pelaburan Tambahan

Non-RSP : Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP : Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.


 

Tempoh penyejukan

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“ Amaun Pengembalian ”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang-orang Utama Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Untuk transaksi melalui Aplikasi e-Wallet, hak penyejukan tidak akan berlaku jika anda telah menarik balik semua atau sebahagian pelaburan anda dari Kelas D sama ada ke e-Wallet atau akaun bank anda. Permintaan penyejukan boleh dibuat secara langsung melalui Principal Malaysia dan / atau melalui Aplikasi e-Wallet (jika ada).

Catatan: Sila berjumpa dengan penasihat profesional anda sebelum melabur. Anda juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (03) 7723 7260 atau whatsApp di (6016) 299 9792 untuk maklumat lebih lanjut.


 

Pertukaran

Apabila ada, pertukaran akan dilakukan berdasarkan nilai pelaburan anda di Kelas. Jumlah minimum untuk suis adalah tertakluk kepada:

 • untuk keluar dari Kelas:
  • pengeluaran minimum yang berlaku untuk Kelas;
  • baki minimum yang diperlukan untuk Kelas, kecuali anda menarik diri dari Kelas secara keseluruhan; dan
  • Yuran Pengeluaran Kelas (jika ada).
 • untuk bertukar ke Kelas:
  • jumlah pelaburan awal minimum atau jumlah pelaburan tambahan minimum (mengikut mana-mana yang berkenaan) yang berlaku untuk Kelas; dan
  • Yuran Peralihan yang berlaku untuk suis yang dicadangkan (jika ada).

Anda boleh berunding untuk menurunkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami
 

PindahApabila ada, pemindahan unit pegangan dibenarkan tetapi ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Ikatan. Walau bagaimanapun, kami mungkin menolak untuk mendaftarkan sebarang pemindahan unit mengikut budi bicara mutlak kami.
 
PindahMinimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Baki MinimumMinimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran22 Januari 2024
 

Rakan Dana

Tekan sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 6.50% pada setiap pelaburan.
 
Yuran PengurusanSehingga 1.85% setahun daripada NAB Kelas.

 
Yuran Pemegang AmanahHingga 0.045% setahun ( termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada)) NAV Dana.
 
Yuran PenukaranApabila ada, pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas ini dan pelaburan ke kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Bayaran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas ini dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau kelasnya). Bayaran Beralih tidak akan dikenakan sekiranya dana kelas atau Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap penukaran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran PengeluaranTiada.
 
Yuran PemindahanApabila tersedia, maksimum MYR50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.
 
Bayaran lain yang perlu dibayar terus oleh anda semasa membeli atau menarik balik unitSebarang caj bank dan yuran bank lain yang berlaku akibat pelaburan atau pengeluaran akan ditanggung oleh anda.
 
Perbelanjaan yang berkaitan secara langsung dengan Dana atau KelasHanya perbelanjaan yang berkaitan secara langsung dengan Dana atau Kelas yang boleh dibebankan ke Dana atau Kelas. Contoh perbelanjaan yang berkaitan adalah yuran audit dan yuran ejen cukai.