Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal World Selection Conservative Fund (Kelas SGD-Hedged)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (SGD) Saiz Dana (juta)
Principal World Selection Conservative Fund (Class SGD-Hedged) -1.37% -0.35% -11.95% 0.00% -8.17% 0.8499 0.58
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penanda aras : The Fund is benchmark unconstrained as Target Fund is benchmark unconstrained, i.e. it will be actively managed without reference to any specific benchmark

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2024 0.31 1.41
Dec-2023 0.28 2.83
Sep-2023 0.31 1.51
Jun-2023 0.60 2.83
Mar-2023 0.54 2.51
Dec-2022 0.45 2.04
Sep-2022 0.52 2.36
Jun-2022 0.43 1.84
Mar-2022 0.37 1.52
Dec-2021 0.14 0.52
Sep-2021 0.36 1.40
Jun-2021 0.36 1.40
Mar-2021 0.24 0.96
Dec-2020 0.31 1.20
Mar-2020 1.20 5.04

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Butiran Dana

Dana ini adalah dana 'feeder' borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan jumlah pulangan pelaburan jangka panjang melalui satu skim pelaburan kolektif, yang diuruskan dengan strategi risiko rendah, di mana pelaburan bon dan saham diutamakan, sama ada secara langsung atau melalui pelaburan dana yang lain. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa tanpa memerlukan persetujuan anda terlebih dahulu.

Dana ini bukan dana modal terlindung atau dana modal terjamin. 

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • Pelabur yang berwibawa;
  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • mencari tahap pertumbuhan modal yang munasabah dan dalam masa yang sama bersedia menerima tahap risiko yang rendah;
  • mencari pendapatan yang tetap.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan

Kelas USD, kelas AUD-Hedged, Kelas GBP-Hedged, Kelas MYR-Hedged dan Kelas SGD-Hedged:
Bergantung pada tingkat pendapatan (jika ada) yang dijana oleh kelas tersebut, matlamat kelas adalah untuk mengedarkan sebahagian atau semua pendapatan yang boleh diedarkan, pada setiap suku tahun.

Nota: Dana boleh diagihkan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan / atau jumlah pengagihan.

Tempoh Masa PelaburanDisyorkan selama 5 tahun atau lebih lama.
Pelaburan Permulaan MinimumSGD 2,000 atau apa-apa amaun lain yang kami mungkin putuskan dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan MinimumSGD 1,000 atau apa-apa amaun lain yang kami mungkin putuskan dari semasa ke semasa.
Tempoh bertenangAnda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas membuat pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh pihak kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian bagi keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda mengikut NAB seunit yang sama ketika unit dibeli atau ketika NAB seunit berada dalam tempoh bertenang (yang mana lebih rendah) ("jumlah bayaran balik"). Kami akan membayar jumlah bayaran balik termasuk Yuran Permohonan (Jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak tempoh bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat atau institusi, kakitangan Principal Malaysia dan orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak tempoh bertenang. 
Penebusan/Pengeluaran1000 unit atau apa-apa bilangan unit lain yang kami boleh membuat keputusan dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran15 Mei 2019

Rakan Kongsi Dana

  • HSBC Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.50% daripada NAB seunit
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.20% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun daripada NAB Dana (termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-custodian asing).
Yuran PenukaranMemandangkan pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran pertukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran penukaran tidak akan dikenakan jika kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai yuran permohonan yang lebih rendah. Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran SGD35 untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk mengurangkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan kami atau pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.