Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal World Selection Aggressive Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-08-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal World Selection Aggressive Fund (Class USD) 8.37% 5.47% 8.11% 0.00% 12.95% 1.0439 0.05
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penanda aras : The Fund is benchmark unconstrained as Target Fund is benchmark unconstrained, i.e. it will be actively managed without reference to any specific benchmark

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jun-2023 0.66 2.53
Mar-2023 0.59 2.34
Dec-2022 0.47 1.84
Sep-2022 0.57 2.28
Jun-2022 0.61 2.28
Mar-2022 0.49 1.72
Dec-2021 0.40 1.36
Sep-2021 0.46 1.48
Jun-2021 0.77 2.56
Mar-2021 0.87 3.04
Dec-2020 0.45 1.64
Mar-2020 0.85 4.16

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana pemborong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. 
Dana ini bertujuan untuk memberikan pulangan jangka panjang melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang diuruskan dengan strategi risiko tinggi dengan melabur terutamanya dalam bon dan saham, sama ada secara langsung atau dengan melabur ke dalam dana lain. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baharu dari masa ke semasa tanpa keizinan anda terlebih dahulu.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • Pelabur yang berwibawa;
  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • mencari tahap pertumbuhan modal yang munasabah dan dalam masa yang sama bersedia menerima tahap risiko yang tinggi;
  • mencari pendapatan yang tetap.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Suku tahunan, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasi dan/atau keuntungan yang direalisasi, dan menurut budi bicara kami.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan selama 5 tahun atau lebih lama.
Pelaburan Permulaan Minimum USD 2,000
Pelaburan Tambahan USD1,000 atau lebih, pada bila-bila masa.
Tempoh bertenang Anda diberikan enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan permulaan anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Principal Asset Management) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit pada hari pertama unit dibeli, dan mendapatkan kembali Yuran Permohonan (jika ada). Sila ambil maklum bahawa hak menerima tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar Diluluskan buat kali pertama.
Penebusan/Pengeluaran 1000 units.
Tarikh Pelancaran 15 Mei 2019

Rakan Kongsi Dana

  • HSBC Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.50% daripada NAB seunit
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun daripada NAB
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukarkan mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran sebanyak USD 35 untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.