PENGUMUMAN CUTI UMUM

 

Kami ingin memaklumkan bahawa, 22 – 23 June 2023 adalah cuti umum bagi bank di China dan Hong Kong. Disebabkan cuti umum Bank di HK and China dan tiada sebarang perdagangan akan dilakukan dalam tempoh ini, oleh itu kami mengisytiharkan hari bukan perniagaan bagi Principal China Multi Asset Income Fund (CMAI) for 22 – 23 Jun 2023

PENGUMUMAN CUTI UMUM

Except where the context otherwise requires, the following definitions shall apply throughout this Prospectus:Kecuali jika konteksnya diperlukan, definisi berikut akan berlaku di seluruh Prospektus ini:

Bayaran Permohonan
  • Caj awal untuk setiap pelaburan.
A-Saham
  • Sekuriti yang dikeluarkan oleh syarikat yang diperbadankan di PRC dan disenaraikan di Bursa Saham Shanghai dan Bursa Saham Shenzhen (disebut dalam RMB)
Hari perniagaan
  • Isnin hingga Jumaat ketika Bursa Malaysia Securities Berhad dibuka untuk perdagangan, dan / atau bank di Kuala Lumpur dan / atau Selangor dibuka untuk perniagaan.
    Catatan : Kami mungkin mengisytiharkan Hari Perniagaan tertentu sebagai hari bukan perniagaan jika RRC mengisytiharkan hari bukan perniagaan. Maklumat ini akan disampaikan kepada anda melalui laman web kami di https://www.principal.com.my. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di 603-7723 7260.