Principal PRS Plus & Principal Islamic PRS Plus – Lanjutan masa untuk mematuhi Garis Panduan Skim Persaraan Swasta

Principal PRS Plus & Principal Islamic PRS Plus – Lanjutan masa untuk mematuhi Garis Panduan Skim Persaraan Swasta

Pada 26 Februari 2021, Principal Asset Management Berhad (“Principal Malaysia) telah mendapat kelulusan dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk lanjutan masa sehingga 31 Disember 2021 untuk mematuhi perenggan di bawah Garis Panduan mengenai Skim Persaraan Swasta (“ GPRS ”) untuk Dana Teras di bawah Principal PRS Plus dan Principal Islamic PRS Plus:

Skim Principal PRS Plus Principal Islamic PRS Plus
Dana Teras PRS Principal PRS Plus Conservative Principal Islamic PRS Plus Conservative
Principal PRS Plus Moderate Principal Islamic PRS Plus Moderate
Principal PRS Plus Growth Principal Islamic PRS Plus Growth


Lanjutan masa yang terdapat pada perenggan berikut di bawah GPRS:

11.10 Walau apa pun perenggan 11.10, di mana seseorang individu menjadi ahli dan telah membuat pembayaran pertamanya kepada Skim ini sebulan sebelum dia mencapai usia 45 atau 55 tahun mengikut mana yang berkenaan, Penyedia PRS mesti memperuntukkan sumbangan tersebut kepada dana sederhana atau dana konservatif mengikut keadaan.

11.13 - Tertakluk pada perenggan 11.13A, di mana ahli berada dalam pilihan lalai, Penyedia PRS mesti menebus unit ahli dalam dana teras semasa dan membeli unit dalam dana teras berikutnya sebelum akhir bulan kalendar berikutnya dari hari ahli mencapai umur 45 tahun dan usia 55 tahun (“Tukar ‐ dalam Tarikh”), melainkan jika ahli mengarahkan sebaliknya.

11.13A Sehubungan dengan pelaksanaan pernukaran sebagaimana dimaksud pada perenggan 11.13, pernukaran harus dilaksanakan dalam kadar yang sama selama masa lima tahun berdasarkan jumlah unit yang tinggal di dana yang berkaitan. Pernukaran pertama mesti dilaksanakan pada Tukar ‐ dalam Tarikh dan empat pernukaran berikutnya mesti dilaksanakan selewat-lewatnya 10 hari bekerja dari setiap ulang tahun Tarikh Tukar.

Dokumen Pendedahan Tambahan Kedua untuk Principal PRS Plus dan Principal Islamic PRS Plus akan dikeluarkan untuk mempamerkan maklumat tersebut.

Sekiranya anda memerlukan penjelasan atau maklumat lebih lanjut mengenai hal di atas, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di 03-7718 3000.