Pengumuman mengenai Pembahagian Pendapatan untuk Principal PRS Plus ("PRS")

Pengumuman mengenai Pembahagian Pendapatan untuk Principal PRS Plus ("PRS")

Kami mengumumkan Pembahagian Pendapatan untuk Dana PRS kami.
Kadar pengagihan (Tarikh Pascapendapatan: 14 Oktober 2021) adalah seperti di bawah:

Dana-Dana Pembahagian (MYR)
Principal PRS Plus Conservative Fund – Kelas A 3.59 sen setiap unit
Principal PRS Plus Conservative Fund – Kelas C 3.58 sen setiap unit
Principal PRS Plus Conservative Fund – Kelas X 3.59 sen setiap unit
Principal PRS Plus Moderate Fund – Kelas A 2.99 sen setiap unit
Principal PRS Plus Moderate Fund – Kelas C 2.98 sen setiap unit
Principal PRS Plus Moderate Fund – Kelas X 2.99 sen setiap unit
Principal PRS Plus Growth Fund – Kelas A 2.53 sen setiap unit
Principal PRS Plus Growth Fund – Kelas C 2.52 sen setiap unit
Principal PRS Plus Growth Fund – Kelas X 2.53 sen setiap unit
Principal PRS Plus Equity Fund – Kelas A 3.37 sen setiap unit
Principal PRS Plus Equity Fund – Kelas C 3.37 sen setiap unit
Principal PRS Plus Equity Fund – Kelas X 3.37 sen setiap unit
Principal PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity Fund – Kelas A 6.12 sen setiap unit
Principal PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity Fund – Kelas C 6.12 sen setiap unit
Principal PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity Fund – Kelas X 6.12 sen setiap unit


Semua pendapatan yang anda peroleh akan ditunjukkan dalam jumlah unit Dana anda.

 

Penafian: Kami mengesyorkan agar anda membaca dan memahami kandungan Dokumen Pengungkapan Penggantian Kedua dan Dokumen Pendedahan Tambahannya (secara kolektif disebut sebagai "Dokumen Pendedahan") untuk PRS Plus Principal & PRS Plus Islamic Principal, masing-masing bertarikh 22 April 2020 dan 6 Ogos 2020 dan 22 April 2021. yang telah didaftarkan dengan sewajarnya dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”), sebelum menyumbang dan bahawa anda menyimpan Dokumen Pendedahan tersebut untuk rekod anda. Pendaftaran Dokumen Pendedahan dengan SC tidak berjumlah atau menunjukkan bahawa SC mengesyorkan atau menyokong penerbitan tersebut dan SC belum menyemak penerbitan dan tidak mengambil tanggungjawab untuk kandungan bahan ini. Segala terbitan unit yang berkaitan dengan Dokumen Pendedahan hanya akan dibuat setelah penerimaan borang permohonan yang lengkap yang disebut dan disertakan dengan Dokumen Pendedahan, tertakluk pada syarat dan syarat di dalamnya. Anda boleh mendapatkan salinan Dokumen Pendedahan dari ibu pejabat Principal Asset Management Berhad, laman web kami di www.principal.com.my atau dari mana-mana pengedar kami yang diluluskan. Terdapat yuran dan caj yang terlibat dalam menyumbang kepada skim persaraan swasta. Kami mencadangkan agar anda mempertimbangkan yuran dan caj ini dengan berhati-hati sebelum menyumbang. Lembaran Sorotan Produk ("PHS") tersedia dan pelabur berhak untuk meminta PHS; dan PHS dan dokumen pendedahan produk lain harus dibaca dan difahami sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Kami mencadangkan agar anda membuat penilaian risiko anda sendiri dengan merujuk kepada risiko khusus yang berkaitan dengan Skim Persaraan Swasta dalam Dokumen Pendedahan dan dapatkan nasihat profesional, jika perlu.
^ Nama "PRS Plus" adalah nama penyelesaian skim persaraan swasta oleh Penyedia PRS. Ini sama sekali tidak menunjukkan atau menjamin bahawa Skim ini semestinya akan mengatasi skim persaraan swasta lain atau mempunyai ciri tambahan yang mungkin kurang dalam penyelesaian skim persaraan swasta.

 

Title alignment
CENTER